Hardenberg

Welk project wint de Landschapsprijs 2019?

Door de redactie

Het landschap is van en voor ons allemaal. Maar dit betekent niet dat het landschap een vanzelfsprekendheid is. Het heeft lange termijn aandacht en onderhoud nodig. Gemeenten spelen hierin een grote rol omdat zij op lokaal niveau invloed hebben op ontwikkelingen in het landschap en op ontwikkelingen die van invloed zijn óp het landschap. Met de Landschapsprijs stimuleert Landschap Overijssel gemeenten om zich in te zetten voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Dit jaar gaat de prijs niet naar een gemeente, maar naar een gemeentelijk project. Dat kan ook een initiatief zijn van inwoners, waarbij de gemeente nauw betrokken is. Stem jij mee op één van de drie genomineerde projecten?

Eibert Jongsma van Landschap Overijssel: "Door gemeentelijke projecten te belonen, zetten we de goede voorbeelden meer in het zonnetje. Dit zal andere gemeenten inspireren om soortgelijke projecten te starten. De Landschapsprijs bestaat al dertien jaar, maar is nog steeds actueel. We zien dat gemeenten vanwege financiële druk keuzes moeten maken en het landschap dan snel op de achtergrond raakt. Het blijft dus belangrijk dat we erkenning bieden aan gemeenten én inwoners die zich inzetten voor het landschap".

Stemmen

Inwoners kunnen hun stem uitbrengen op één van deze drie genomineerden. Dit kan op www.landschapoverijssel.nl/landschapsprijs. De stem van inwoners telt voor 40% mee en de doorslaggevende stem van de vakjury voor 60%. Deze jury beoordeelt de projecten onder meer op beleid, uitvoering, actualiteit en borging in het landschap. De vakjury bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit Het Oversticht, de provincie, de winnende gemeente van vorig jaar (Twenterand) en Landschap Overijssel. De Gemeentelijke Landschapsprijs wordt uitgereikt tijdens de Contactdag Gemeenten 2019 op donderdag 17 oktober. De prijs bestaat uit een lindeboom en een geldbedrag van 2.500 euro en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Project Gagelmansven, Hellendoorn

Het Gagelmansven is een stuifduincomplex met veenafzetting, dat is ontstaan door het turfsteken in vorige eeuwen. Een actieve vrijwilligersgroep voert al sinds 2016 de beheerwerkzaamheden uit bij het ven, in overleg met de gemeente. Dankzij het verwijderen van struikopslag zijn veel soorten insecten en planten de afgelopen jaren teruggekeerd. Landschap Overijssel nomineert dit project omdat het in principe overal, in elke gemeente, kan plaatsvinden en efficiënt wordt uitgevoerd. Ook de combinatie tussen biodiversiteit en cultuurhistorie spreekt aan.

Project Bees are Few, Hof van Twente

In dit project bundelen negen partijen én vele inwoners hun krachten om bijensterfte tegen te gaan. Op vele plekken zijn bloemenweides gerealiseerd en het gebied Hazendam nabij de Regge is een volwaardige bijentuin geworden. Er is veel aandacht besteed aan voorlichting over biodiversiteit. Landschap Overijssel nomineert dit project omdat het concreet is en vele partijen betrokken zijn. Het is een feel good project, dat op meerdere plaatsen zichtbaar is, met een slimme koppeling tussen soort en leefgebied.

Project Trekvaartzone, Kampen

De Trekvaartzone in IJsselmuiden is een nat en venig gebied tussen een nieuwbouwwijk en de Trekvaart. Samen met wijkbewoners is, op initiatief van de gemeente, een plan gemaakt om het gebied toegankelijk te maken. Dankzij een aantal ingrepen en verbindingen biedt de Trekvaartzone nu ruimte voor wandelen, klimmen, klauteren, natuurbeleving én het genieten van rust. Landschap Overijssel nomineert dit project omdat maximaal wordt ingezet op biodiversiteit, cultuurhistorie en beleving van het landschap in een stedelijke setting. Bewoners zijn goed betrokken en de gemeente steekt haar nek uit.