Twenterand

Weet u wat de Erfcoach doet?

Door de redactie

De redactie van De Toren van Twenterand ging in gesprek met Agnes Mentink en Angela Pigge. Sinds begin mei zijn zij door de Provincie Overijssel en door de gemeente Twenterand aangesteld als Erfcoach. De gemeente Twenterand zet zich in voor de leefbaarheid van het Platteland. De nieuwe beleidsregels Erventransitie geven meer ruimte voor ontwikkeling. Daarvoor heeft de gemeente Twenterand het afgelopen jaar veel gesproken met inwoners en organisaties die verbonden zijn met het buitengebied. Daaruit kwam ook de vraag naar meer ontwikkelingsmogelijkheden op vrijkomende erven en de introductie van een erfcoach.

Wat is nu eigenlijk een erfcoach?

"Wij worden ook wel eens de 'smeerolie', de 'aanjagers' van het buitengebied genoemd. Als mensen denken 'Ik wil wat, maar hoe moet ik dit toch doen'. 'Of ik zie wel wat ik nu heb maar niet wat ik in de toekomst heb'. 'Of wat ik wel wil mag niet' kunnen ze bij ons terecht", vertelt Agnes Mentink. "We zijn een soort vraagbaak", vertelt Angela Pigge.

Behouden van economie op het platteland

Het hoofddoel van de gemeente Twenterand is het behouden van de economie op het platteland, agrarisch maar ook niet-agrarisch. "We gaan samen met de mensen op de erven op zoek naar een nieuw verdienmodel als daar behoefte aan is. Op dit moment worden soms nieuwe combinaties gezocht zoals wonen en werken, wonen en zorg", vertelt Agnes. "Daarnaast zie je andere problemen, zoals de vereenzaming in het buitengebied en maken mensen zich onder andere zorgen over de energietransitie, hoe pakken we dit aan. Denk hierbij aan het asbestprobleem. Dit is voor sommige mensen een groot probleem. Mensen die bijvoorbeeld tien jaar geleden gestopt zijn met hun boerderij en nu nog het asbest moeten verwijderen terwijl hiervoor de financiële middelen ontbreken".

"Wij denken met de mensen mee en geven de mogelijkheden aan, maar zij moeten zelf de keuzes maken. Als mensen bijvoorbeeld een zorgboerderij willen, willen zij graag hierover 'sparren'. Wij zijn als erfcoach onafhankelijk en hebben zelf geen belangen daar in. We kunnen ze daardoor een 'spiegel' voorhouden. Mensen praten niet graag over dingen die men niet weet. Of over dingen waar je je voor schaamt. Dat is in deze regio vaak een drempel. Soms is het praten over de problemen omtrent asbest alleen een middel om verder in gesprek te komen met de mensen", vertelt Agnes.

Welke kant de beweging op gaat maakt niet uit

"Het gaat ons erom dat de persoon een toekomst heeft, dan heeft het buitengebied ook een toekomst. Wij zorgen voor beweging op het platteland. Maar welke kant die beweging op gaat maakt niet uit. Maar ook als ze besluiten niets te doen, dan is het ook goed. Maar dan hebben ze in ieder geval nagedacht".

Agnes en Angela zijn op dit moment actief of gaan erfcoach worden voor de gemeente Wierden, Almelo, Ommen, Hellendoorn en Twenterand. "Dit zijn de eerste gemeenten, maar het is de bedoeling dat in het jaar 2020 alle gemeenten in Overijssel een erfcoach hebben. We hebben onlangs de eerste informatie bijeenkomst gehad en vanuit deze bijeenkomst zijn er al gesprekken gevoerd en hebben we al twintig afspraken gemaakt".

Agnes en Angela hebben veel ervaring in coachen en hebben een agrarische achtergrond. Zij hebben een zelfde soort project gedaan in Almelo.

"In de gemeente Almelo was de ervaring dat er maar twee procent van de inwoners met sociale problemen contact zocht met de gemeente, maar we hebben uiteindelijk twintig procent geholpen op sociaal gebied. Soms als je ergens binnen bent komen er heel andere dingen aan de orde. Veel mensen zijn dankbaar als we gesprekken hebben gevoerd. En soms zijn het maar kleine dingen waardoor de mensen de toekomst weer rooskleurig tegemoet zien.

Wij zitten soms als coach aan tafel, maar ook als adviseur. Wij leggen de link tussen de inwoner en de specialist. Om vervolgens een specialist in te schakelen. Daarnaast is onze levenservaring erg belangrijk bij deze gesprekken", eindigen Agnes en Angela het gesprek. Voor meer informatie kunt u terecht bij de erfcoaches Mijn Erf 2030, Agnes Mentink (06-20736463), en Angela Pigge 06-29504886)