Twenterand

Week van de vaktherapie

Door de redactie

Van 9 tot en met 15 november is de Week van de Vaktherapie. Dit is een landelijke week waarin meer bekendheid wordt gegeven aan vaktherapie, waaronder psychomotorische therapie.

Jolise Brinks en Ellen Stokvis van de praktijk Bewegen Als Middel willen dat niet zomaar voorbij laten gaan. De hele week zetten ze filmpjes, oefeningen en voorbeeldcasussen op social media om meer bekendheid te geven aan hun vak.

Bewegen Als Middel is een kleinschalige, eerstelijns praktijk voor psychomotorische therapie die werkzaam is in Nijverdal en de gemeente Twenterand. Het onder woorden brengen van een gevoel of probleem kan soms lastig zijn. Psychomotorische therapie (PMT) zorgt ervoor dat dit op andere manieren kan worden geuit. Het is een behandelvorm waarbij beweging en lichaamsgerichte activiteiten als middel worden ingezet om gedrag te veranderen. Het doen en ervaren staat centraal. Ze werken zowel met kinderen, jongeren als volwassenen. De meeste therapieën zijn individueel, maar we werken ook met groepen.

PMT is er voor mensen met allerlei psychosociale problematiek, zoals angststoornissen, agressief gedrag, negatief zelfbeeld, niet weerbaar genoeg zijn of het moeilijk kunnen verwoorden en verwerken van emoties.

Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer informatie op www.bewegenalsmiddel.nl.