Twenterand

Waterstof tanken op Oosterweilanden?

Door de redactie

De gemeente Twenterand wil het bestemmingsplan van bedrijventerrein Oosterweilanden zo aanpassen dat het mogelijk wordt om er waterstof te produceren, verwerken, opslaan en tanken. Ook de vestiging van een 'normaal' tankstation wordt dan mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort gepubliceerd.

Het college van B&W heeft al langer de wens dat het mogelijk wordt om op bedrijventerreinen waterstof te produceren, verwerken, opslaan en tanken. In december vorig jaar nam de gemeenteraad al een motie aan waarin de wens werd uitgesproken een onderzoek te starten naar het realiseren van 'waterstof in een Smart-Grid omgeving' nabij zonnepark Oosterweilanden.

Van de bedrijventerrein in Twenterand leent Oosterweilanden zich om meerdere redenen het beste voor waterstofactiviteiten. Op dit bedrijventerrein is een hoge milieucategorie toegestaan, er zijn nog kavels beschikbaar en dankzij het nabijgelegen zonnepark kan waterstof worden geproduceerd met groene stroom. Bovendien ligt er onder het bedrijventerrein een hogedrukgastransportleiding die in de verre toekomst zou kunnen dienen voor het transport van waterstof.

In het nu geldende bestemmingsplan zijn risicovolle inrichtingen niet toegestaan. Waterstofactiviteiten vallen daar ook onder. Om de activiteiten toch mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Tankstation

Door risicovolle bedrijvigheid mogelijk te maken zet het college op Oosterweilanden ook de deur open voor een conventioneel tankstation, voor fossiele brandstoffen. Meerdere ondernemers hebben bij de gemeente aangegeven een tankstation voor particulieren te willen beginnen op Oosterweilanden. Het college oordeelt dat een tankstation hier goed past en ziet geen reden tankstations uit te sluiten of om grenzen te stellen aan het aantal tankstations en de omvang ervan. Wel worden de mogelijkheden voor horeca en/of detailhandel naast het tankstation beperkt. Kleine snacks en (warme) dranken mogen worden verkocht, maar het is niet gewenst dat die genuttigd kunnen worden op een zitgelegenheid ter plekke. Dan is er sprake van horeca als nevenfunctie en volgens de detailhandelsvisie hoort horeca thuis in de binnenstad. Om dezelfde reden zijn de mogelijkheden voor detailhandel beperkt tot een assortiment dat is gebaseerd op de behoeftes van een automobilist of diens passagiers.