Twenterand

VVD Twenterand wil beter wegdek in Almelo

Door de redactie

De slechte staat van de Schout Doddestraat op Almelo's grondgebied is de VVD Twenterand een doorn in het oog. De fractie wil graag weten of B&W van de gemeente Twenterand actie kan en wil ondernemen.

De Schout Doddestraat is een belangrijke verbindingsweg voor veel sportverenigingen in Vriezenveen en wordt gebruikt door allerlei soorten verkeer. Voor leden van Vriezenveense verenigingen, maar ook door bezoekende verenigingen. Met auto, fiets of touringcar. De staat van onderhoud van deze weg in de gemeente Twenterand is uitstekend, het deel dat in buurgemeente Almelo ligt is schrikbarend slecht. Behalve dat het geen visitekaartje is, is dat deel van de Schout Doddestraat ook ronduit gevaarlijk. Niet alleen voor fietsers, maar voor al het verkeer. VVD Twenterand is deze onveilige maar belangrijke weg een doorn in het oog en zou graag zien dat B&W van Twenterand actie onderneemt richting buurgemeente Almelo. In een brief met schriftelijke vragen schrijft de fractie: "De VVD is zich er terdege van bewust dat onze gemeente niet verantwoordelijk is voor het achterstallig onderhoud van de Schout Doddestraat in Almelo, toch hebben wij als gemeente en gemeenschap een groot belang bij een goede toegangsweg voor naar onze sportvelden. De VVD Twenterand wil daarom graag van het college weten: Welke mogelijkheden ziet het college, om ambtelijk en/of bestuurlijk in overleg te gaan met de gemeente Almelo, om de Schout Doddestraat weer veilig en goed toegankelijk te krijgen? Bent u bereid om deze mogelijkheden te benutten om Almelo te bewegen hier iets aan te gaan doen?"