Twenterand

VVD Twenterand maakt zich zorgen om verspreidingsgraad gemeentecontact

Door de redactie

De VVD Twenterand maakt zich zorgen om de verspreidingsgraad van het gemeentecontact van de gemeente Twenterand en uit deze zorgen aan het college van B en W van de gemeente Twentererand.

In de aanbesteding van het gemeente contact was het volgende opgenomen met betrekking tot verspreiding "Gemeente wenst een 100 procent verspreidingsgraad bij de huishoudens zonder nee-nee sticker. Beschrijf op welke wijze u hier zorg voor gaat dragen en welke risico's u verwacht opdat het percentage niet wordt behaald".

De VVD Twenterand laat het volgende weten: "De huis-aan-huis verspreiders waar alle bladen gebruik van maken in Twenterand, Hovius en Aalderink geven zelf aan dat zij niet ieder huishouden kunnen bedienen en dat zijn toch al gauw enige honderden adressen. De Twenterand Courant zorgde er voor door persoonlijke bezorging door Boswinkel dat deze adressen toch het gemeentecontact in de bus kregen. Ook is het mogelijk om naar de adressen die niet worden meegenomen door de twee verspreiders deze per post toe te zenden. Kortom om in de buurt te komen van deze 100% zijn extra inspanningen noodzakelijk".

Verder laten VVD Twenterand in de brief weten da zij signalen hebben gekregen dat de uitgaven van De Toren van Twenterand van woensdag 15 mei niet op alle adressen is ontvangen en dat is in strijd met de aanbesteding. De VVD vind het belangrijk om direct vanaf het begin dit goed te monitoren en het gemeentecontact zorgvuldig overal te laten bezorgen. VVD Twenterand vraagt of de gemeente ook deze signalen heeft ontvangen dat het gemeentecontact nog niet helemaal huis-aan- huis is bezorgd en of zij hier klachten over hebben ontvangen? Ook vragen zij of het college het met hun eens dat alle inwoners recht hebben op het gemeentecontact en dat die 100 procent verspreiding dus ook op de nieuwe manier wordt gehaald? Of het college ook vind dat hier direct aandacht aan moet worden besteed zodat het op korte termijn in orde is. En of wanneer niet aan deze eis wordt voldaan er op onrechtmatige gronden is ingeschreven en er dus oneerlijke concurrentie is gevoerd. De laatste vraag die VVD Twenterand stelt is of het college van B en W hier ook actie op gaat nemen.