Twenterand

Vragen over Zonnepark Oosterweilanden

Door de redactie

PVV Twenterand wil meer duidelijkheid over de vertraging van de ingebruikname van Zonnepark Oosterweilanden. Het park kan pas maanden later dan gepland in gebruik genomen worden doordat de geleverde panelen niet aan de eisen voldoen. De PVV heeft hierover schriftelijke vragen ingediend bij het college.

De PVV wil onder meer weten wanneer het Zonnepark stroom gaat opwekken en hoeveel later dat is dan gepland. Verder vraagt de fractie wat de geschatte opbrengsten zijn die de gemeente nu misloopt en ook wat de kosten zijn gedurende de maanden dat het uitstel duurt. Ook wil de PVV graag dat de wethouder nog een keer uitlegt hoe precies met de aannemer is geregeld dat de gemeente niet opdraait voor eventuele kosten die de vertraging met zich meebrengt. De PVV vraagt zich af wat de gevolgen van de vertraging zijn voor de businesscase en wil graag weten welk nettoresultaat oorspronkelijk berekend was en wat er nu 'onder de streep' overblijft. Verder verbaast de PVV zich erover dat er blijkbaar geen boeteclausule is afgesproken met de ondernemer, mocht die verzaken – iets dat wel gangbaar is in dit soort overeenkomsten. De PVV wil graag dat het college toelicht waarom besloten is geen boeteclausule in de overeenkomst op te nemen. Tot slot wil de PVV van het college weten wat er in de voorbereidingsfase fout ging en wat het college voortaan anders zou doen.