Twenterand

Vragen over verspreiding Gemeentecontact

Door de redactie

VVD Twenterand maakt zich zorgen om de verspreidingsgraad van het gemeentecontact van de gemeente Twenterand en heeft onlangs vragen gesteld aan het college van B en W van de gemeente Twentererand.

In de aanbesteding van het gemeentecontact was het volgende opgenomen met betrekking tot verspreiding: "Gemeente wenst een 100 procent verspreidingsgraad bij de huishoudens zonder nee/nee-sticker. Beschrijf op welke wijze u hier zorg voor gaat dragen en welke risico's u verwacht opdat het percentage niet wordt behaald". VVD Twenterand vroeg zich af of dit wel werd gehaald omdat er signalen uit de gemeente kwamen over de ontvangst van De Toren van Twenterand. Het college van B&W laat weten dat de nieuwe naam van de pagina's nu Gemeentecontact is en deze staan in de Toren van Twenterand. Ook hebben zij enkele signalen ontvangen van mensen die de Toren van Twenterand (nog) niet hebben ontvangen. Deze bezorgklachten geeft het college door aan De Toren van Twenterand. Vanuit hun verantwoordelijkheid pakken zij dit samen met de bezorgers op. Inwoners kunnen klachten dus ook zelf rechtstreeks doorgeven aan De Toren van Twenterand.

Het college is het eens met VVD Twenterand dat alle inwoners van Twenterand kennis moet kunnen nemen van de gemeentelijke informatie die in Twenterand staat. In de aanbesteding is er voor gekozen om niet meer te bezorgen bij adressen met een nee/nee-sticker. De Toren van Twenterand wordt ook via diverse verspreidingspunten in de gemeente aangeboden. Daarnaast is in Twenterand ook online beschikbaar via de website van de gemeenten en de website van De Toren van Twenterand.

Het college is het eens dat aan de voorwaarden van de aanbesteding moet worden voldaan. En als er signalen of klachten zijn, dan is er direct aandacht voor. Het college is het niet eens met de VVD dat wanneer er niet aan de 100 procent eis van verspreiding wordt voldaan er op onrechtmatige gronden is ingeschreven en er dus oneerlijke concurrentie is en gaat hierop ook geen actie ondernemen. Met de verspreider is een overeenkomst aangegaan voor één jaar met de mogelijkheid om maximaal drie keer te verlengen. De basis voor zo'n eventuele verlenging is een daaraan voorafgaande evaluatie.