Twenterand

Vragen over PFAS

Door de redactie

De VVD-fractie in Twenterand wil van het college weten wat de PFAS-problematiek voor gevolgen heeft voor projecten in Twenterand. De fractie pleit er voor dat Twenterand instemt met een voorstel aan de veertien Twentse gemeenten met nieuwe regels over hoe met PFAS om te gaan.

De VVD constateert dat er in heel het land veel onrust heerst vanwege PFAS, een verzameling gevaarlijke stoffen die overal in de grond wordt aangetroffen. Omdat met PFAS vervuilde grond niet mag worden verplaatst zitten nu veel projecten 'op slot'. De VVD wil onder meer van B&W weten of het bekend is hoeveel impact PFAS nu al in Twenterand heeft en of het zorgt voor het stopleggen van projecten.

In de brief met vragen aan de raad verwijst de VVD ook naar een voorstel aan de veertien gemeenten in Twente, waarin een aantal nieuwe regels wordt omschreven voor het omgaan met PFAS. De VVD vindt dat Twenterand zo snel mogelijk moet overgaan tot het ondertekenen van dit voorstel en vraagt het college of het daartoe bereid is.