Twenterand

Vragen over activiteiten in oude Kennedyschool

Door de redactie

De PVV-fractie van de gemeente Twenterand heeft in vragen aan het college van B&W het mogelijk oneigenlijk gebruik van de voormalige Kennedyschool in Vroomshoop aan de orde gesteld. De PVV heeft signalen opgevangen dat er activiteiten plaatsvinden die eigenlijk in een horecabedrijf zouden moeten plaatsvinden en vreest oneerlijke concurrentie.

"In Vroomshoop hebben we 'Het Punt', waar het afgelopen jaar veel over is gesproken. Met name het horecagedeelte loopt niet naar wens. Er wordt ieder jaar veel gemeenschapsgeld in 'Het Punt' gestoken om het maar te laten bestaan. We praten over honderdduizenden euro's gemeenschapsgeld. Het toestaan van de gemeente, dat er in een school horeca-activiteiten plaatsvinden, druist in tegen het beleid van het college en ook tegen de wens van de gemeenteraad, om van 'Het Punt' een succes te maken", schrijft de fractie aan het college.

Vragen

De 'Partij voor de Vrijheid' wil daarom graag van het college weten of het klopt dat er in de oude 'Kennedyschool' activiteiten plaatsvinden, of dat gaat om horeca-activiteiten en hoe vaak dat is voorgekomen sinds de verhuizing van de school naar het nieuwe onderkomen. Ook wil de PVV graag weten wie deze activiteiten organiseert en of er sprake is van verhuur van het pand. Verder vraagt de fractie of er toestemming dan wel vergunning is verleend om deze activiteiten te organiseren, of ze voldoen aan de drank- en horecawet en of het pand voldoet aan de eisen van de brandweer. Tot slot wil de PVV graag weten of het college vindt of hier sprake is van oneerlijke concurrentie met de horeca in Twenterand, in het bijzonder met 'Het Punt' en wat het college daar dan aan gaat doen.

Arrangementen zonder consumpties

Verder heeft de PVV vernomen dat meerdere scholen in Twenterand gebruik gemaakt hebben van 'Het Punt' en dat de scholen daarna, op één school na, koffie en thee hebben verstrekt in hun eigen onderkomen. Dat betekent dat er bijna geen consumpties zijn genuttigd in 'Het Punt'. De PVV vindt dit onwenselijk, omdat er veel gemeenschapsgeld wordt gestopt in 'Het Punt' en omdat 'Het Punt, moeite heeft op eigen benen te staan, dit komt met name omdat de horecabestedingen achterblijven. De PVV heeft daarom het college van B&W gevraagd of het bereid is "de betreffende scholen te wijzen op het feit dat men gezegend is met zo'n prachtig gebouw binnen de kern" en de scholen erop te wijzen "dat het normaal is om consumpties te nuttigen bij het (horeca)bedrijf waar men te gast is". Daarnaast vraagt de PVV of het college, net als deze fractie, vindt dat 'Het Punt' consumpties verplicht had moeten stellen en of het college en de raad, voor besloten wordt nog meer gemeenschapsgeld in 'Het Punt' te steken, zeker moeten weten dat het maximale is gedaan om meer omzet te genereren. "Subsidies maken lui, en het verkopen van arrangementen zonder consumpties lijkt hiervan een voorbeeld te zijn", aldus de PVV.