Hardenberg

Voorstel Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe naar Raden en Staten

Door de redactie

De colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe stellen aan hun Raden en Staten voor om in te stemmen met de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Hiermee willen zij zich de komende vier jaar inzetten voor een brede regionale welvaartagenda op het gebied van Werken, Wonen en Welzijn. Als de regionale overheden 20 miljoen euro investeren, wil het Rijk hier ook 20 miljoen aan bijdragen. In mei wordt in 6 gemeenteraden en Provinciale Staten hierover besloten, zodat na positieve besluitvorming de Regio Deal in juni 2019 met het Rijk afgesloten kan worden.

De verantwoordelijk bestuurders willen graag samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs met de Regio Deal aan de slag gaan. Zij zeggen hierover het volgende: "Het is een prachtige en krachtige regio, maar ook een regio met diverse uitdagingen op het gebied van werken, wonen en welzijn. Met deze forse impuls gaan we voor een nog sterkere regio. Het geeft de mogelijkheid om versneld een positieve ontwikkeling op gang te brengen. We zijn blij dat het Rijk dat ook zo ziet. In elke gemeente worden na de zomer projecten gestart die een positief effect hebben op de welvaart in de hele regio".

Financiële bijdrage

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de komende vier jaar 10 miljoen euro bij te dragen, de zes gemeenten stellen hun gemeenteraad voor om samen ook 10 miljoen euro bij te leggen. De gemeenten dragen naar rato bij: in verhouding tot het aantal inwoners. Per gemeente betekent dit een bedrag van: Aa en Hunze: 818.868 euro, Borger-Odoorn: 819.870 euro, Coevorden: 1.142.347 euro, Emmen: 3.462.316 euro, Hardenberg: 1.959.760 euro en Hoogeveen: 1.796.840 euro.