Twenterand

Voorlopig even lucht voor de boeren

Door de redactie

Dat teveel stikstof slecht is voor de natuur en het milieu weet iedereen. Het kabinet wilde de bouw helpen door de hoeveelheid stikstof in de landbouwsector en bij melkveehouders terug te dringen. Dit zorgde voor onrust en frustraties bij de boeren. Na een onderzoek van de Wageningen University kwam op woensdag 17 augustus het verlossende nieuws dat de maatregel om eiwit uit het veevoer te halen voorlopig van de baan is. Door de droogte van het afgelopen voorjaar is het gras dat de koeien grazen zo karig en eiwitarm dat de boeren genoodzaakt zijn om extra eiwit in het voer te stoppen. Toch springen de boeren geen gat in de lucht.

Saamhorigheid

Armando Dood uit Den Ham runt een maatschap met zijn ouders aan het Lindrot in Den Ham. Ze hebben 130 koeien en 55 stuks jongvee. Ook verbouwen ze gras en wat mais. "Het afgelopen jaar was onrustig", vertelt hij. "Eerst leek minister Schouten er echt voor de boeren te zijn, maar ze heeft zich laten sturen door theorie in plaats van zich te verdiepen in de praktijk". Dat zoiets mogelijk is op zo'n hoog niveau kan Armando nog steeds niet begrijpen. Wat ook frustrerend is voor de boeren is dat de landbouwsector bij deze kwestie zo onder het vergrootglas ligt. "Over Schiphol of het vele vrachtverkeer heeft niemand het", legt de boer uit. Armando is met een hele groep boeren naar Den Haag geweest om te demonstreren tegen de plannen van het kabinet. "Het was heel bijzonder, met zoveel boeren samen. Het gaf een gevoel van saamhorigheid." zegt hij. Toch hoopt Dood het niet weer mee te maken, want dan is er weer iets goed mis voor de boeren.

Dierenwelzijn

Goede gezondheid van zijn dieren is voor Armando het allerbelangrijkst. De melkveehouder vreesde voor de gezondheid van zijn koeien en kalveren als ze plotseling met eiwitarm voer te maken zouden krijgen. "Als een boer moet kiezen tussen het welzijn van zijn dieren en het naleven van de regelgeving, kiest hij altijd voor zijn dieren", vertelt hij serieus. Om zo goed mogelijk voer te kunnen geven aan de koeien wordt het kuilvoer getest. "Er wordt een monster genomen om onder andere het eiwitgehalte te onderzoeken", legt Dood uit. De CAV uit Den Ham komt dan met een advies voor de boer. Zo kan er bijvoorbeeld soja, krachtvoer of eiwitten toegevoegd moeten worden aan het ingekuilde gras. De boer is hier elke dag mee bezig. "Het is eigenlijk een soort van dieet voor de koeien", verduidelijkt Armando. De melk wordt ook getest. Aan de hand van de uitkomst kun je zien of je goed voert. Al met al een complexe puzzel voor de boeren.

Toekomst

Voor de boeren is het intrekken van de maatregel om eiwit uit het veevoer te halen een tijdelijke oplossing voor de rest van dit jaar. Volgend jaar gaat de minister weer met de landbouwsector en melkveebedrijven in gesprek. "De boeren willen wel meedenken", zegt Armando. Er mist volgens hem een visie voor de lange termijn. Daardoor blijft de toekomst onrustig en onzeker voor de boeren. "Eigenlijk wil een boer alleen maar dat het goed gaat met zijn dieren en met zijn bedrijf. Hopelijk kan dit vanaf volgend jaar", besluit de boer zijn verhaal.