Twenterand

Versoepeling subsidieregels vanwege coronavirus

Door de redactie

Diverse organisaties en verenigingen in Twenterand krijgen subsidie van de gemeente voor activiteiten. Door het coronavirus zijn veel van die activiteiten niet of maar voor een deel uitgevoerd of uitgesteld. Volgens de subsidieregels moet de subsidie dan helemaal of voor een deel terugbetaald worden. Hierdoor kunnen gesubsidieerde organisaties en verenigingen financiële problemen krijgen en het mogelijk op termijn niet overleven. Daarom kiest het college van Twenterand ervoor de regels te versoepelen.

Wethouder Bart-Jan Harmsen: "We kiezen hierbij voor maatwerk. Dat houdt in dat we per subsidieontvanger kijken naar de financiële gevolgen van het coronavirus en bepalen welke mogelijkheden er zijn. Zij kunnen erop rekenen dat wij hierbij de nodige coulance in acht nemen en samen zoeken naar een passende oplossing".

Uitgangspunten

Bij de vaststelling van de subsidie 2020 geldt een aantal uitgangspunten. Eerst wordt gekeken of de activiteiten niet door zijn gegaan of zijn uitgesteld. Wanneer de activiteiten zijn uitgesteld vanwege het coronavirus en op een later moment alsnog doorgaan, kan er uitstel van de subsidie worden aangevraagd. Deze wordt dan doorgeschoven naar 2021. Een voorbeeld is de subsidie voor de Stichting 75 jaar bevrijding. Deze activiteiten zijn uitgesteld naar volgend jaar. Wanneer de activiteiten niet of slechts gedeeltelijk door zijn gegaan vanwege het coronavirus, wordt gekeken naar de kosten die een organisatie gemaakt heeft. Op basis daarvan wordt de subsidie opnieuw vastgesteld tot maximaal het verleende subsidiebedrag. Het eventuele verschil moet worden terugbetaald.

Onderscheid gemaakte kosten

Er wordt onderscheid gemaakt naar de kosten die een organisatie al gemaakt heeft zoals voorbereidingskosten en zogenaamde onontkoombare kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om loon- en huisvestingskosten die ook doorlopen als activiteiten niet doorgaan. Dit geldt met name voor de grotere professionele organisaties in Twenterand. Het is niet reëel om dan een deel van de subsidie terug te laten betalen. De organisaties kunnen daardoor mogelijk in financiële problemen komen waardoor de sociale, culturele en sportinfrastructuur van Twenterand onder druk komt te staan.

Uitzonderingen

De coulancemaatregelen gelden niet wanneer subsidieontvangers gebruik kunnen maken van andere financiële voorzieningen. Bijvoorbeeld verzekeringen of maatregelen vanuit de Rijksoverheid. De maatregelen zijn daarnaast alleen bedoeld voor gesubsidieerde activiteiten in Twenterand. Dit betekent dat aanbieders van commerciële activiteiten geen beroep kunnen doen op deze maatregelen.