Twenterand

Verpachting Punt wel mogelijk

Door de redactie

Gemeentebelangen Twenterand wil dat opnieuw wordt gekeken naar de mogelijkheid om het horecagedeelte van activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop te verpachten. Nu er bij Het Punt een herstart in zicht komt en organisatorische wijzigingen plaatsvinden is dat volgens GBT hét moment om 'alles nog eens tegen het licht te houden'.

GBT heeft daarom onlangs vragen gesteld hierover aan het college van B en W. Of verpachting, van het horecagedeelte, wat in het verleden steeds als mogelijkheid terzijde is geschoven, nu wel een serieuze optie is. Het college geeft in een brief aan het GBT aan dat dit nu wel de mogelijkheid is. In dezelfde brief geven ze aan dat er in november 2019 belangstelling is gewest voor het verpachten van de horeca. Daarnaast is er een nieuwe bestuurder aangetreden die alle bestuurlijke verantwoordelijkheden op zich heeft genomen. Vanuit deze verantwoordelijkheden wordt de bestuurlijke continuïteit van Het Punt