Hardenberg

Vergoeding voor sportverenigingen

Door de redactie

De maatregelen die het kabinet heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben ook in de sport veel gevolgen. Er mocht zelfs een periode helemaal niet gesport worden op de sportaccommodaties terwijl de huur voor veel verenigingen wel doorliep. Vanuit de Rijksoverheid zijn hiervoor verschillende financiële regelingen gekomen. Huurders van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties krijgen de huur van maart tot en met juni kwijtgescholden via de gemeente.

"Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een tegemoetkoming komt voor de periode na 1 juni. De sportverenigingen zijn hier eerst mee geholpen. We weten dat ze het zwaar hebben nu ze minder inkomsten hebben. En het is afwachten hoe de komende periode verloopt", laat wethouder Scheele van de gemeente Ommen weten. Wethouder Breukelman van de gemeente Hardenberg: 'Er zijn sportverenigingen die het moeilijk hebben. Maar op dit moment is bij ons heeft zich nog geen vereniging gemeld die op 'omvallen' staat. Maar de komende periode blijft spannend".