Ommen

Verenigingen niet verplicht naar nieuwe sporthal

Door de redactie

Organisatoren van grotere culturele evenementen kunnen gebruik blijven maken van de huidige sporthal in Ommen, als de capaciteit van de nieuwe sporthal niet voldoende is voor hun evenement. Dat blijkt uit de antwoorden die het college geeft op de schriftelijke vragen die D66 in mei stelde naar aanleiding van geconstateerde gebreken aan de nieuwe hal.

D66 vreesde onder meer dat verenigingen, zoals de muziekvereniging, inkomsten mislopen als er minder publiek aanwezig kan zijn bij door hen georganiseerde evenementen. Volgens het college hoeft daarvan geen sprake te zijn, omdat culturele evenementen van grotere omvang kunnen blijven plaats vinden in de bestaande hal. De gemeente zal verenigingen ook niet verplichten gebruik te gaan maken van de nieuwe hal, zoals D66 vreesde. Het is aan de vereniging waar ze gebruik van willen maken.

Andere gebreken waar D66 op wees zijn afdoende verholpen of worden door het college niet als probleem gezien. Zo is het college het niet met D66 eens dat de deuren te smal zijn om spullen in en uit te voeren, omdat er een dubbel deurstel aanwezig is bij de toestellenberging en bij de skatebaan en dit nooit als een probleem is geclassificeerd. Het ontbreken van de mogelijkheid om lampen voor de gordijnen te hangen is inmiddels opgelost en het ontbreken van 64A krachtstroom kan worden opgelost, al zouden de kosten daarvoor (1.100 euro) door de verenigingen moeten worden opgehoest. Eén van de verenigingen heeft al aangegeven zelf voor een verlengsnoer te zorgen omdat dit veel goedkoper is. Dat de toegang tot de nieuwe sporthal via een lange smalle gang leidt tot een risico op onveiligheid en diefstal is nieuw voor het college, dat hierop laat weten dat er een camerasysteem in de gangen is voor toezicht en preventie van diefstal.