Twenterand

Veel meer meldingen vuurwerkoverlast

Door de redactie

Wat veel mensen al vermoedden, blijkt ook echt zo te zijn: de vuurwerkoverlast in de gemeente Twenterand is in 2020 sterk toegenomen. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de PVV Twenterand.

In oktober van dit jaar vroeg de PVV aandacht voor de groeiende vuurwerkoverlast. Het vuurwerk wordt vaak 's avonds laat afgestoken, onder meer bij het station in Vroomshoop maar ook in het buitengebied. Het afsteken leidt tot overlast voor mens en dier. De PVV wilde daarom van het college weten wat het college aan de overlast gaat doen en of de politie in beeld heeft wie de daders zijn. Ook vroeg de PVV of het zeker is dat er geen relatie is met de handel in drugs. Onder inwoners leeft het vermoeden dat dit wel het geval is. De knallen zouden het signaal voor gebruikers zijn dat er een partij 'handelswaar' is gearriveerd.

Dat de overlast groeit blijkt duidelijk uit de cijfers. In heel 2018 is 17 keer melding gemaakt van vuurwerkoverlast, in 2019 bedroeg het aantal meldingen 33. De teller voor 2020 stond op 25 oktober al op 31 meldingen. Dat is opmerkelijk veel, zeker gezien het feit dat het merendeel van de meldingen in 2018 en 2019 is gedaan in november en december. Voor alle jaren geldt overigens dat het werkelijke aantal meldingen nog iets hoger is omdat een deel van de meldingen is geregistreerd onder de categorie 'jeugdoverlast'.

Extra surveillance

Politie en BOA's gaan bij een melding zoveel mogelijk ter plaatse op onderzoek uit, maar het lukt niet altijd om ter plaatse te zijn wanneer het vuurwerk wordt afgestoken. Om de pakkans te vergroten surveilleren agenten en BOA's extra op plaatsen waar de meeste meldingen vandaan komen. Ook hebben politie en BOA's de afgelopen weken enkele keren, met beperkt succes, gepost op locaties waar overlast is gemeld.

Hoewel de politie niet in alle gevallen in beeld heeft wie de daders zijn, is van enkele groepen jongeren aannemelijk dat zij erbij betrokken zijn. Om echt te kunnen optreden moet een echter een persoon kunnen worden geïdentificeerd als degene die het vuurwerk heeft afgestoken. Waar een verdachte in beeld is, wordt vuurwerk afgenomen, wordt de herkomst van het vuurwerk onderzocht en volgt een huiszoeking in combinatie met een proces-verbaal of Halt-traject.

Een verband tussen het afsteken van vuurwerk en de handel in drugs is tot nu toe niet aangetoond. Bovendien acht het college deze manier van communiceren niet aannemelijk in een tijd waarin zoveel digitale communicatiemiddelen zijn.

Voorlichting

Om de overlast aan te pakken zetten politie en gemeente veel capaciteit in voor surveillance en handhaving, maar tegelijk laat het college weten dat er overlast zal blijven zolang er sprake is van vraag naar een aanbod van (illegaal) vuurwerk. Daarom zet de gemeente ook in op communicatie. Ouders en verzorgers worden opgeroepen om in gesprek te gaan met hun kinderen en hun verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast worden inwoners van Twenterand opgeroepen te helpen de overlast te bestrijden door bijvoorbeeld de verkoop van illegaal vuurwerk te melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem.