Twenterand

Veel energie in evenementen Twenterand

Door de redactie

Hoe kunnen we samen zo goed mogelijk evenementen organiseren in Twenterand? Dat was de hoofdvraag van een bijeenkomst op woensdag 17 april in de Zandstuve in Den Ham. "In de bijeenkomst van gisteravond zat net zoveel energie als in de evenementen die in Twenterand worden georganiseerd. Enorm veel dus", aldus wethouder Bart-Jan Harmsen die zelf ook aanwezig was. "Wat mij betreft een vliegende start voor organisatoren en gemeente om samen aan de slag te gaan met het evenementenbeleid".

Ruim tachtig mensen waren naar de Zandstuve in Den Ham gekomen om mee te denken over het evenementenbeleid. Momenteel heeft de gemeente Twenterand nog geen evenementenbeleid. Organisaties werden dan ook uitgenodigd om mee te denken en samen met de gemeente dit beleid vorm te geven. Er kwam veel over tafel, zoals de uitwisseling van materialen, tips over en weer, de afstemming in de planning, maar ook het meedenken met elkaar.

Samen doen

René Spit van de stichting Sportpromotie Twenterand deelde zijn ervaringen met de aanwezigen over het organiseren van Tot de Nek in de Drek. Waardevolle informatie voor de andere deelnemers. Vervolgens vertelde Dagmar Boerrigter van Gastvrij Twenterand over de mogelijkheden die Twenterand heeft en wat de mooie evenementen betekenen voor de uitstraling van Twenterand.

Coalitieakkoord 2018-2022

In het coalitieakkoord Kernachtig & veranderend Twenterand is opgenomen dat er een evenementennota gaat komen, omdat evenementen zeer belangrijk zijn voor onze gemeente. "Het geeft mij dan ook zeer veel energie om samen met de organisaties dit beleid vorm te gaan geven. Het moet geen bedenksel zijn van de gemeente maar het moet echt iets worden wat wij samen met elkaar op gaan pakken. Daar krijgt een ieder energie van en zorgt voor draagvlak", aldus Bart-Jan Harmsen.