Hardenberg

Vechtstromen stelt criterium op voor beregening rond natuur

Door de redactie

Als het neerslagtekort meer dan 250 millimeter bedraagt, mag er op minder dan 200 meter van kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuur geen grondwater meer worden onttrokken. Dat criterium heeft Waterschap Vechtstromen nu vastgesteld.

Vanwege de toenemende droogte is er vaker behoefte om grondwater op te pompen ten behoefte van beregening of bevloeiing. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor natuurgebieden die afhankelijk zijn van voldoende grondwater. Waterschappen kunnen in dat geval een grondwateronttrekkingsverbod instellen. Het besluit zo'n verbod in te stellen wil Vechtstromen nemen op basis van een duidelijk criterium. Dat criterium is dus een neerslagtekort van 250 millimeter.

Uitzonderingen

Hoewel het criterium duidelijk is, kan Vechtstromen er onder bepaalde omstandigheden voor kiezen toch geen onttrekkingsverbod in te stellen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een zeer natte voorgeschiedenis met hoge grondwaterstanden aan het begin van het groeiseizoen, of wanneer er binnen tien dagen veel regen wordt verwacht. Ook kunnen specifieke omstandigheden bij betreffende natuurterreinen en het grondwatersysteem er voor zorgen dat een onttrekkingsverbod toch niet nodig is.