Hardenberg

Vechtstromen start innovatiefonds

Door de redactie

Waterschap Vechtstromen steekt voortaan elk jaar 1 miljoen in een innovatiefonds waarmee het de regionale economie stimuleert en innoveert. Met het fonds wil het waterschap samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven investeren in nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het waterbeheer. Het is de bedoeling om innovaties in de praktijk uit te proberen, daar lessen uit te trekken en deze vervolgens te vertalen naar het dagelijkse werk en de opgaven van het waterschap.

Watergraaf Stefan Kuks: "Door de samenvoeging van denk,- ontwikkel,- en doekracht van verschillende partijen en samen te werken aan praktijkgerichte oplossingen wordt kennis uit de regio breed samengevoegd. De maatschappij staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid. De klimaatverandering is al bijna twintig jaar een uitdaging voor de waterschappen, maar manifesteert zich steeds meer als een maatschappelijke crisis. Kijk naar hoe droog het in Oost Nederland is geweest in 2018, 2019 en in 2020 al weer. En hoe intens de diverse piekbuien plotseling zijn. Daar is in 2019 de stikstofcrisis bovenop gekomen, en in 2020 de coronacrisis die met een flinke economische recessie gepaard gaat. Er zijn dus nogal wat uitdagingen. Door krachten te bundelen en door het toepassen van nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen willen we de opgaven van het waterschap (slimmer, beter, sneller) realiseren en ook de regionale economie en werkgelegenheid stimuleren".

Cofinanciering

Voor 2020 wordt 500.000 euro geïnvesteerd, vanaf 2021 wordt er jaarlijks 1 miljoen geïnvesteerd. Kuks: "Deze middelen worden ingezet als cofinanciering van initiatieven waarin ook andere overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere belanghebbenden investeren. Dat kan gaan om kleine initiatieven van bewoners, boeren en bedrijven, maar ook om grotere innovatieprojecten die veelal ontstaan in proeftuinen (zogenaamde living labs) waarin het waterschap actief is. Ook wil het waterschap zijn eigen medewerkers stimuleren om innovatieve technieken, werkwijzen en oplossingen te bedenken en ontwikkelen".

Innovatieloket

Onderdeel van het innovatiefonds is een innovatieloket en ideeënbus voor kleinere, nieuwe en onverwachte initiatieven. Bewoners, boeren en bedrijven maar ook scholieren, studenten en andere belangstellenden kunnen via een digitaal Innovatieloket hun innovatieve idee indienen. Ook hier moet het gaan om ideeën die het waterschap helpen haar opgaven (versneld) te realiseren en doelen te bereiken. Ideeën die voldoen aan de criteria worden op basis van 'first come, first serve' beloond met een subsidiebedrag van maximaal 10.000 euro dat moet worden besteed aan de verdere uitwerking of realisatie van het innovatieve idee. Meer informatie vindt u op www.vechtstromen.nl/innovatie.