Twenterand

Vaste vergoeding voor papierinzameling

Door de redactie

Inzamelaars in de gemeente Twenterand kunnen binnenkort kiezen om een standaardvergoeding van de gemeente aan te vragen of zelf een transporteur en verwerker te kiezen. In beide gevallen krijgen de inzamelaars de kans om weer opbrengsten te gaan genereren met de papierinzameling.

Vanwege de sterk verslechterende oud papiermarkt ontvangen inzamelaars steeds minder voor het ingezamelde oud papier. Inzamelaars die hun oud papier laten afvoeren via Jansen uit Coevorden hebben nog wel opbrengsten. Maar voor de inzamelaars die hun papier laten afvoeren door Knol BV uit Hengelo is de inzameling niet langer een inkomstenbron. Ze leggen er zelfs geld op toe. Een aantal van hen is daarom al gestopt met inzamelen. Twee inzamelaars hebben bij de gemeente een verzoek ingediend voor compensatie van de weggevallen inkomsten.

De gemeente realiseert zich dat scholen, kerken en verenigingen belang hebben bij de inkomsten terwijl de bewoners belang hebben bij een goede inzamelstructuur omdat die bijdraagt aan een schonere, gezondere en veiliger leefomgeving. Om te voorkomen dat er gaten vallen in die inzamelstructuur biedt de gemeente de inzamelaars twee mogelijkheden om geld over te houden aan de inzameling. Ze kunnen van de gemeente een vaste vergoeding krijgen van vijftien euro per ton. Het plaatsen van de containers en de afspraken daaromtrent worden dan niet meer door Knol gedaan, maar door ROVA. Een andere mogelijkheid is dat de inzamelaars zelf een verwerker zoeken die een betere prijs biedt.

Kosten

In de huidige slechte oud papiermarkt gaat de gemeente de vijftien euro per ton die zij de inzamelaars betaalt, niet terugverdienen. Hoeveel geld dit de gemeente gaat kosten is niet exact duidelijk. Dit is afhankelijk van het aantal inzamelaars dat gaat kiezen voor het standaardtarief en van hoe de markt zich ontwikkelt. De gemeente schat de kosten op 11.000 tot 44.000 euro per jaar.