Twenterand

Vakantietasjes voor kids en tieners

Door de redactie

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Er is geen geld om er even tussenuit te gaan. Vandaar dat het Diaconaal Platform Twenterand (DPT), een samenwerkingsverband van de diaconieën van de Twenterandse Kerken en de stichtingen Manna, Boot, Waypoint en SSVT, de actie Vakantietas heeft opgepakt.

180 kinderen en tieners in de leeftijd van 0 tot 18 jaar ontvangen begin juli een vakantietas, waarbij een tweedeling qua inhoud van de tassen wordt gemaakt: één voor kinderen van 0 tot 12 jaar en één voor tieners van 13 tot 18 jaar. Het in kaart brengen van de doelgroep en de verspreiding van de tassen vindt plaats via de Stichting Manna, alles is georganiseerd door de vrijwilligers van Kerk in Actie Vroomshoop.

De inhoud van de vakantietas wordt nog niet bekendgemaakt, dat moet een verrassing blijven. De tasjes zelf zijn aangereikt door Kerk in Actie Nederland. De inhoud is bekostigd door bijdragen van de diaconieën in de gemeente Twenterand en enkele sponsors, zodat de kinderen enkele leuke speel- en zwemdagen tegemoet kunnen zien. Op deze wijze hoopt DPT inhoud te geven aan de opdracht: 'Helpen, geven, delen van Twenteranders voor Twenteranders'.