Twenterand

Uitsluiten

Door de redactie

Naast gemeenteraadslid voor de PVV Twenterand ben ik ook fractievoorzitter van de PVV Overijssel. Na de provinciale verkiezingen van maart zijn partijen met elkaar gaan praten om een nieuwe coalitie te vormen.

Wanneer we de balans opmaken van de laatste provinciale verkiezingen kunnen we concluderen dat links 2 zetels heeft verloren, de middenpartijen ook en de partijen aan de rechterflank 4 zetels hebben gewonnen. Je zou dus verwachten dat de informateur als eerste gaat proberen om een coalitie te vormen van CDA, Forum voor Democratie (FvD), VVD en PVV. Deze coalitie kan rekenen op een meerderheid in de Staten van Overijssel. De VVD en FvD wilden dit ook graag. Het is er toch niet van gekomen omdat het CDA de PVV Overijssel uitsluit. Men wil niet in gesprek met de PVV om überhaupt te kijken naar een mogelijke samenwerking over rechts. Het struikelblok is vooral het standpunt van de PVV op het gebied van de islam. De PVV ziet de islam niet als een religie, maar als een (politieke) ideologie. Ik probeer uit te leggen waarom de PVV de islam niet als een godsdienst ziet.

De filosoof Howard P. Kainz, professor emeritus van de Marquette University of Millwaukee, formuleerde 4 kenmerken waaraan religies moeten voldoen. Deze 4 kenmerken zijn:

1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn;

2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden;

3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen;

4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten.

Aangezien de islam strijdig is met deze 4 kenmerken, kan de islam niet als een godsdienst worden beschouwd. Het is een ideologie die de mensen voorschrijft hoe je moet leven en hoe je moet denken. Er is geen ruimte voor de spirituele mens.

De PVV vindt de islamisering van Nederland dan ook een gevaarlijke ontwikkeling. Wij hebben in westerse landen scheiding van kerk en staat: wij hebben wetten (seculiere) die in Den Haag worden gemaakt. Deze wetten zijn leidend in ons leven. Deze wetten zijn democratisch tot stand gekomen. De islam daarentegen schrijft voor dat de samenleving in zijn geheel beheerst moet worden door de islamitische wet (sharia) waaraan de seculiere wet ondergeschikt behoort te zijn. De islam, de ideologie, staat dus boven de wet en dit is levensgevaarlijk.

Nu zult u denken dat dit niet zo´n vaart loopt in ons land. Dan heeft u het helaas mis. Want uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit 2018 bleek dat bijvoorbeeld 66% van de Marokkaanse moslims vindt dat iedere moslim moet leven volgens de regels van de islam. Uit een onderzoek van 2013 van Prof. Ruud Koopmans bleek dat 70% van de moslims in Nederland de islamitische wetten belangrijker vindt dan onze wetten.

Meer islam betekent dus meer ongelijkheid van man en vrouw, meer homohaat, meer Jodenhaat en meer haat jegens andersgelovigen. En deze kant wil de PVV niet op met Nederland.

Het CDA sluit de PVV uit om ons standpunt. Wij sluiten niemand uit: we vinden wel dat onze westerse normen en waarden leidend zijn en dat mensen met een islamitische achtergrond zich aan ons moeten aanpassen. Onze wetten zijn leidend, niet die van de islam! Wie dat wel vindt, moet zijn heil in een islamitisch land gaan zoeken. De PVV zal hier altijd voor vechten, behoud van onze normen en waarden!

PVV, E. Veltmeijer