Twenterand

Twenterandse vakantietasjes ook in 2020 voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Door de redactie

In de zomer is er geen geld om er even tussenuit te gaan. Vandaar dat het Diaconaal Platform Twenterand (=DPT), een samenwerkingsverband van de diaconieën van de Twenterandse Kerken en de stichtingen Manna, Boot, Waypoint en Stichting Steunfonds Vluchtelingenwerk Twenterand (SSVT), de actie Vakantietas 2020 hebben opgepakt.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes erop uittrekken, blijven zij thuis achter in Twenterand.

Het is een logisch vervolg op 2019 waar destijds 180 vakantietasjes gevuld werden door Kerk in Actie Vroomshoop. 224 kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar ontvangen begin juli een vakantietas. Er zijn drie categorieën tasjes: voor de jonge kinderen tot en met 4 jaar, voor de basisschoolkinderen van 5 t/m 11 jaar en voor de jongeren van 12 t/m 17 jaar. Het in kaart brengen van de doelgroep en de verspreiding van de tassen vindt plaats via de Stichting Manna, De jeugddiaconie van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen heeft dit jaar de organisatie voor het vullen van de tasjes op zich genomen. De inhoud van de vakantietas wordt nog niet bekend gemaakt, dat blijft een verrassing. De tassen zelf zijn aangereikt door Kerk in Actie Nederland.Op deze wijze hoopt DPT inhoud te geven aan onze opdracht: ''Helpen, geven, delen van Twenteranders voor Twenteranders''.