Twenterand

Twenterand zet erfcoach in voor ontwikkeling Platteland

Door de redactie

De gemeente Twenterand zet in op ontwikkeling van het platteland en de erfcoach gaat daar een belangrijke rol in spelen. Op donderdag 9 mei is er een voorlichtingsavond over de mogelijkheden van de nieuwe beleidsregels Erventransitie. Ook wordt de laatste informatie gegeven over Asbest van het Dak. Aansluitend worden de twee nieuwe erfcoaches voorgesteld en is er gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen of een afspraak te maken. De bijeenkomst vindt plaats in de Zandstuve, Dennenweg 11 in Den Ham. Aanvang om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De erfcoach is onafhankelijk en gaat samen met de erfbewoners in gesprek om de toekomst van het hele erf te bekijken. De eigenaar/bewoners van het erf en hun behoeften staan dus centraal. Wethouder Martha van Abbema: "Met het nieuwe beleid in de hand stimuleren wij de ontwikkeling van het platteland, maar dat moet wel aansluiten op de behoeftes van de bewoners. Daarin speelt de erfcoach een heel belangrijke rol". De nieuwe beleidsregels Erventransitie geven meer ruimte voor ontwikkeling. Daarvoor heeft de gemeente Twenterand het afgelopen jaar veel gesproken met inwoners en organisaties die verbonden zijn met het buitengebied. Daaruit kwam ook de vraag naar meer ontwikkelingsmogelijkheden op vrijkomende erven en de introductie van een erfcoach. De gemeente Twenterand gaat twee erfcoaches inzetten, te weten Agnes Mentink en Angela Pigge. Zij kunnen het proces versnellen en een brugfunctie bekleden tussen de inwoners onderling en/of andere organisaties, afhankelijk van het onderwerp.

Smeerolie

De introductie van erfcoach is een langgekoesterde wens die nu in vervulling gaat met de start van Mijn Erf 2030. Dit project zet in op een integrale aanpak bij de transitie van erven, waarbij wordt gekeken naar het hele erf en de bewoners centraal staan. De erfcoach is hierin onafhankelijk en kijkt samen met de erfbewoners naar de toekomst. De erfcoach geeft informatie en advies waarbij zij een brug slaat met andere partijen zoals de gemeente. Kortom de smeerolie in het landelijk gebied.

Nieuw beleid

De gemeenteraad van Twenterand heeft onlangs de nieuwe beleidsregels Erventransitie vastgesteld. Deze zorgen voor een vereenvoudiging van regels en bieden ruimere ontwikkelingsmogelijkheden. De regeling is in het leven geroepen om landschap ontsierende bebouwing te slopen. Dit wordt gestimuleerd door in ruil voor het slopen meer mogelijkheden te bieden voor woningen en bedrijven in het buitengebied. Voor de sloop van gebouwen met asbestdaken is de regeling extra gunstig doordat een groter deel van de gesloopte meters teruggebouwd mag worden. Met deze versoepeling werkt Twenterand aan de leefbaarheid van het platteland door het toestaan van nieuwe functies in vrijkomende bebouwing, uitbreiding van de woonmogelijkheden, sloop van landschap ontsierende bebouwing en het saneren van asbest. Aanmelden kan via a.terbeek@twenterand.nl.