Twenterand

Twenterand stelt eigenaar purhuis schadeloos

Door de redactie

De eigenaren van het zogenaamde purhuis aan de Hoffmansweg in Vriezenveen hoeven toch niet mee te betalen aan het opruimen van het met pur vermengde sloopafval van hun woning. De gemeente komt de familie bovendien tegemoet in de gemaakte juridische kosten, waardoor de familie geheel schadeloos wordt gesteld.

De familie Keijzer liet in 2013 de gevels van de woning isoleren met gespoten purschuim. Het bedrijf dat de opdracht uitvoerde maakte echter een fout waardoor gassen vrijkwamen in de woning. Alle gezinsleden werden daardoor ziek. Hoewel de aannemer erkende fouten te hebben gemaakt, weigerde de verzekeringsmaatschappij van de aannemer de schade te vergoeden. Omdat een terugkeer naar de onbewoonbaar geworden woning uitgesloten was, begon een broer van de eigenaar een succesvolle crowdfundingsactie om het gezin weer een toekomst te geven. Tijdens de inzameling liet de familie de woning slopen, maar daarna bleek geen enkele afvalverwerker bereid het puin op te halen. Omdat er nog steeds gassen vrijkwamen, beschouwden zij het puin als chemisch afval.

Vervolgens werden omwonenden ziek van de gassen uit het puin. De gemeente sommeerde daarop de bewoners het puin te laten afvoeren, maar omdat geen enkele verwerker dat voor de familie wilde doen liet de gemeente het afval zelf afvoeren. De kosten, circa 62.000 euro, wilde de gemeente verhalen op de familie. Die vond het onredelijk dat zij voor alle kosten moest opdraaien en vocht de zaak aan voor de rechter. Die oordeelde dat de gemeente bij de gevolgde procedure tekort was geschoten. Zo was er onder meer geen sprake van een vastgelegde overeenkomst tussen de gemeente en de familie Keijzer en evenmin van zaakwaarneming door de gemeente. De rechter oordeelde dat de gemeente 2/3 deel van de kosten moest dragen en de familie 1/3 deel.

Menselijke maat

Achteraf ziet de gemeente het gebeurde als een leermoment. De beslissing om het puin zo snel mogelijk afgevoerd te krijgen was verklaarbaar vanuit de hectiek van het moment, waarin naast het mogelijke gevaar van vrijkomende gassen ook ruime media-aandacht een rol speelde. Maar ondanks die hectiek had de gemeente de rust en tijd moeten nemen om de zaak goed te beschouwen en daarna op redelijke en billijke wijze af te handelen. Nu dat achterwege is gebleven past het college van B&W de menselijke maat toe. Dat houdt in dat de gemeente alle kosten voor het opruimen van het puin voor haar rekening neemt en daarnaast de juridische en overige kosten die de familie gemaakt heeft zal vergoeden.