Twenterand

Twenterand op de hoogte van EU-regels vrijwillige brandweer

Door de redactie

De gemeente Twenterand is op de hoogte van de nieuwe Europese regels ter aanzien van de vrijwillige brandweer. Als gevolg van de Europese wetgeving zouden brandweervrijwilligers tegen betaling in dienst moeten worden genomen.

CDA heeft de veiligheid van de inwoners hoog op de agenda staan en zijn betrokken bij hen die hun werk professioneel en vol passie uitvoeren. De brandweer in de gemeente Twenterand bestaat ongeveer uit 350 betaalde krachten en 850 vrijwilligers. Het CDA maakt zich daarom ernstige zorgen rondom de uitvoering van de nieuwe wetgeving en had vragen gesteld aan het college B&W van de gemeente Twenterand. Verder deelde het college mede dat het contact met de Veiligheidsregio en de Brandweer in de gemeente Twenterand in het bijzonder over deze ontwikkeling goed is en dat er in het voorjaar van 2020 wordt gesproken over de Twentse vertaling van de

landelijke denkrichtingen. De kwestie krijgt nog een vervolg en misschien is het dan noodzakelijk om maatregen te treffen om goede brandweerzorg te kunnen leveren volgens de nieuwe EU wetgeving.