Twenterand

Twenterand niet ingelicht over opslag radioactief afval

Door de redactie

De gemeente Twenterand blijkt niet te zijn ingelicht dat het gebied net over de grens in Duitsland in beeld is als mogelijke locatie voor de opslag van hoogradioactief afval. Het college heeft bij de bevoegde autoriteiten aangeven in dit proces betrokken te willen worden. Dat blijkt uit de antwoorden van het college op vragen van PvdA/GroenLinks over deze kwestie.

In Duitsland wordt al geruime tijd onderzoek uitgevoerd naar potentiële locaties voor de definitieve eindberging van hoogradioactief kernafval. De kleilagen in het Nederlands-Duitse grensgebied worden ook meegenomen in dat onderzoek. Onlangs zijn daarvoor boringen verricht in een gebied vlakbij Enschede. PvdA/GL vreest dat de opslag van radioactief afval in de diepe ondergrond ook effect kan hebben voor inwoners van de gemeente Twenterand, en trok daarom aan de bel bij het college. Dat deelt de visie van PvdA/GL dat de opslag gevolgen kan hebben voor Twenterand, maar ook voor een veel groter gebied. Het college nam daarom al contact op met buurgemeenten, de Veiligheidsregio, provincie Overijssel, het waterschap, de Euregio en het Rijk om hen te wijzen op dit onderzoek, en met het verzoek om hun rol of standpunt kenbaar te maken en de gemeente Twenterand te betrekken in dit proces. Daarbij neemt het college mee dat volgens het Verdrag van Aarhus burgers recht hebben op toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden.

Eerste selectie

De beslissing of er net over de grens ook daadwerkelijk radioactief afval in de bodem wordt opgeslagen moet nog genomen worden. Het grensgebied behoort tot een eerste selectie van negentig gebieden die verder onderzocht gaan worden. In 2031 wil Duitsland een locatie hebben gevonden waar dan vanaf 2050 hoogradioactief afval ondergronds wordt opgeslagen. Het college van B&W blijft het proces volgen en zal de gemeenteraad en de inwoners van Twenterand betrekken bij relevante besluitvorming en inspraak.