Twenterand

Twenterand blijft inzetten op saneren asbestdaken

Door de redactie

Het feit dat de Eerste Kamer een streep heeft gezet door het asbestverbod, is voor de gemeente Twenterand geen reden de ambitie op te geven om in 2022 de meeste asbestdaken gesaneerd te hebben. De gemeente houdt daaraan vast om een gezonde leefomgeving te creëren.

Op 3 juni verwierp de Eerste Kamer het voorstel voor een asbestwet. Deze wet zou particulieren en bedrijven verplichten om uiterlijk in 2024 alle asbest van het dak te (laten) verwijderen. De Eerste Kamer oordeelde echter dat dit te grote financiële gevolgen zou hebben voor particulieren en bedrijven, maar ook voor de overheid zelf.

Nadat bekend werd dat asbestwet verworpen was, vroeg de VVD aan B&W van Twenterand wat daarvan de gevolgen waren voor deze gemeente. De partij wilde vooral weten of er geld gereserveerd was voor het stimuleren van asbestsanering en of dat geld nu beschikbaar zou komen voor andere doeleinden.

Dat budget blijkt er uiteraard te zijn, maar dat komt niet beschikbaar voor andere doeleinden. De gemeente Twenterand blijft vanwege de gezondheidsrisico's die aan asbest zijn verbonden vasthouden aan de ambitie om in 2022 zeventig procent van de asbestdaken gesaneerd te hebben.