Twenterand

Twenterand betrokken bij onderzoek naar betaalbaarheid sociaal domein

Door de redactie

De gemeente Twenterand is één van de tien gemeenten in Nederland, die actief betrokken worden in een onderzoek naar de financiële beheersbaarheid van het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet). De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gaat dit onderzoeken, met als doel meer grip te krijgen op de financiën binnen het sociaal domein.

Wethouder Mark Paters vindt het belangrijk dat Twenterand vooraan staat bij dit onderzoek: "Het heet de 'financiële beheersbaarheid van het sociaal domein' wat nu onderzocht wordt, maar het gaat natuurlijk om de mensen die een beroep op onze hulp moeten doen. Die hulp willen we zo goed en zo lang mogelijk kunnen bieden. Dat doen we nu op een betrokken en goede manier, maar misschien kan het beter. Ik hoop dat dit onderzoek daar inzicht in geeft".

Omdat de rijksoverheid voor het sociaal domein minder geld ter beschikking stelt, kampen de meeste gemeenten met grote tekorten als het gaat om de Wmo en de jeugdzorg. Paters heeft zich altijd hard gemaakt voor meer geld voor het sociaal domein, in het belang van de mensen die het zo hard nodig hebben: "Dat is namelijk een landelijk probleem, dus dat moet ook landelijk aangepakt worden". Begin dit jaar heeft de VNG besloten om gemeenten te gaan ondersteunen bij het meer grip krijgen op de financiën binnen de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet. Daarom heeft zij een visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein in het leven geroepen.

Geselecteerd

Alle gemeenten hadden de mogelijkheid om zich voor het onderzoek van de commissie aan te melden. Twenterand deed dat en dat leidde tot een gesprek tussen gemeente en een ambtelijke delegatie van de visitatiecommissie. Dat gesprek had als resultaat dat de gemeente Twenterand werd geselecteerd. "Hiermee hopen we tijdens het onderzoek al inzicht te krijgen in de manier waarop wij ons werk in het sociaal domein doen. En als dat nodig is, kunnen we verbeteringen direct doorvoeren", aldus Paters.

Delen van ervaringen

Het onderzoek is niet direct gericht op het terugdringen van eventuele tekorten, maar heeft ook vooral een lerend effect. Daarnaast worden opgedane ervaringen en inzichten landelijk gedeeld. Dit gebeurt in een eindrapportage met conclusies en aanbevelingen.

Planning

Inmiddels is de gemeente gestart met de voorbereidingen voor de eerste gesprekken. Het totale proces loopt van augustus tot en met november van dit jaar.