Hardenberg

Thank a Farmer Day' 2020

Door de redactie

Stichting Boer Bewust organiseert voor het vierde jaar de Nederlandse versie van de internationale 'Thank a Farmer Day', een dag die wereldwijd gevierd wordt. Boer Bewust wil op maandag 12 oktober met 'Thank a Farmer Day' aandacht vragen voor de voedselproducenten van Nederland. Consumenten beseffen het maar al te goed dat de boeren aan de basis staan van voldoende en gezonde voeding. Groenten, fruit, brood, vlees, eieren, zuivel..., de boer zorgt ervoor. Elke dag weer.

Maar het lijkt daardoor ook weer zo vanzelfsprekend, zo gewoon. Toch is het heel bijzonder. Boeren worden de laatste jaren geconfronteerd met toenemende regeldruk. En in maatschappelijke discussies wordt vaak vergeten dat de boer een spilfunctie in de samenleving

vervult. Hij zorgt niet alleen voor voedsel, maar levert ook een onmisbare bijdrage aan de leefbaarheid van het platteland. Juist daarom is het belangrijk dat we op 'Thank a Farmer Day' één keer per jaar een dag stilstaan bij de belangrijke rol van de boer in de samenleving én voor de economie. Op deze dag bedanken we de boeren voor hun inzet. Elke dag lekker eten..., dankzij de boer. Dat is dit jaar het thema van 'Thank a Farmer Day.' Elke dag is de boer aanwezig in het dagelijks leven van iedereen. Met voldoende vers én lekker eten. In een kort filmpje dat speciaal voor 'Thank a Farmer Day' is gemaakt, komt de waardering voor de boer naar voren. Een moeder dat met haar zoontje boodschappen doet in een gezellige verswinkel. Het zoontje dat thuis geniet van het eten, snel naar zijn slaapkamer rent en daar als beloning voor álle boeren een mooie tekening maakt. Zo puur..., dat is de oprechte waardering voor de boer. Stichting Boer Bewust heeft als doel de communicatie tussen de agrarische sector en de consument te verbeteren. Te vaak nog wordt door verschillende groeperingen op basis van onvolledige informatie een mening gevormd over de sector. Daarnaast ziet Boer Bewust dat de consument steeds verder verwijderd raakt van de agrarische sector. Stichting Boer Bewust initieert de Nederlandse 'Thank a Farmer Day' niet om namens de boeren een 'dank je wel' te vragen, maar om bij consumenten bewustwording te creëren van het belang van het altijd beschikbaar hebben van voedsel en de belangrijke rol die de boeren daarin spelen.