Twenterand

Technologie in de Zorg en kennisoverdracht aan ouderen

Door de redactie

PROO wil stimuleren dat ouderen een actieve rol spelen in de Overijsselse samenleving. Met name ouderen zelf, maar ook beleidsmakers en andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd voor deze boeiende Web-Experience. Het WEBINAR is op 12 november voor iedereen

Het is te te volgen vanaf 10.45 uur via: www.proo-overijssel.nl/webinar. Met dit Webinar wil PROO - Participatieraad Ouderen Overijssel de kennisoverdracht van zorgtechnologieën aan senioren bevorderen en aandacht vragen voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. PROO - Participatieraad Ouderen Overijssel, is een vrijwilligersplatform voor georganiseerde en ongebonden senioren dat antwoorden zoekt op maatschappelijke vraagstukken rond de groeiende populatie senioren in Overijssel. Uitgangspunt is 'Invloed uitoefenen op overheden en andere instellingen bij maatschappelijke ontwikkelingen'.

Boeiende Web-experience voor betrokken senioren, zorgmedewerkers en beleidsmakers.

Dit webinar wordt de start van het pilotproject, waarin de Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) het accent legt op het vertrouwd maken van ontvangers van zorg met technologische ontwikkelingen en vernieuwingen. Er is nog veel winst te boeken in de acceptatie en aanpassing van nieuwe technieken in de zorg, als er van meet af aan met gebruikersgroepen wordt overlegd over ontwerp en gebruik van de vernieuwingen.

Het accent zal liggen op de kennismaking van ouderen met nieuwe technologie en de omgang ermee. Te veel ontwikkelingen gaan over ouderen, zonder gebruik te maken van kennis en inzicht van senioren. Zorgtechniek dreigt zo voor velen buiten bereik te blijven, omdat ontwerp en of handleiding niet aansluiten bij de behoefte van (veelal oudere) cliënten. Er zijn geen kosten aan verbonden.