Twenterand

SW-medewerkers SOWECO houden baanzekerheid en loonzekerheid

Door de redactie

"Voortzetting van de goede zorg voor de mensen die vanuit onze gemeenten bij SOWECO werken vinden wij het allerbelangrijkste. Dit staat bij ons voorop in alle stappen die we de komende periode gaan zetten om een besluit te nemen over de toekomst van de sociale werkvoorziening in de regio Almelo. Wij bieden hen baanzekerheid én loonzekerheid. Vorige week hebben wij hen dit persoonlijk toegezegd en toegelicht". Dat stellen de zes wethouders in het dagelijks bestuur van SOWECO en alle colleges van de zes gemeenten.

"Wij nemen uitdrukkelijk afstand van het negatieve beeld en reacties. Het lijkt in de kritieken meer te gaan om het overeind houden van structuur en organisatie van SOWECO, dan op de zorg voor de medewerkers. Juist die zorg voor de mensen staat bij gemeenten voorop".

Het overgrote deel van de SW-medewerkers van SOWECO blijft in de toekomst doen wat ze nu ook doen, welk besluit er aan het einde van dit jaar ook wordt genomen. Wie nu werkt in het openbaar groen, blijft dat straks ook doen. Wie nu gedetacheerd is bij een bedrijf, blijft daar in de toekomst ook werken. Medewerkers, die nu onder begeleiding op een beschutte werkplek werken, houden die plek in de toekomst met dezelfde zorg en begeleiding. Wat in de toekomst mogelijk wel gaat veranderen is de afzender van het loonstrookje. "We gaan nu in kaart brengen of het werk dat SOWECO nu doet, per gemeente efficiënter en beter kan worden georganiseerd en uitgevoerd", stelt het DB. "Op een manier waarbij de talenten en capaciteiten van de betrokken medewerkers optimaal tot hun recht komen en waarbij lokale werkgevers nog sterker hun steentje kunnen bijdragen".

Kiezen is sociaal

Volgens de leden van het DB en de colleges van de zes gemeenten is het goed om vanuit sociaal oogpunt na te denken over de toekomst. Gemeenten financieren het overgrote deel van SOWECO. De organisatie is voor haar bestaan afhankelijk van gemeenten, zowel in subsidies als in opdrachten. De gemeenten dragen elk jaar miljoenen euro's bij. De rijkssubsidie is fors minder geworden en het aantal mensen met een SW-indicatie wordt elk jaar kleiner. "Als we niets doen, wordt zo'n grote organisatie als SOWECO in de toekomst onbetaalbaar. Wij willen dat niet afwachten, maar vroegtijdig verstandige keuzes maken. Dat is juist in het belang van de medewerkers van SOWECO, maar ook van alle andere inwoners binnen onze gemeenten, die nu meebetalen aan de sociale werkvoorziening".

Toekomstbestendig

SOWECO is een middel om goede zorg voor de SW-doelgroep te bieden. De structuur is niet leidend. De gemeenten onderzoeken een vernieuwde aanpak die recht doet aan sociale taken, ruimte geeft aan regionale verschillen, maar tegelijk toekomstbestendig, flexibel en betaalbaar is.

Gemeenten verwachten een effectieve aanpak te kunnen ontwikkelen, door nauw samen te werken met lokale werkgevers en in te spelen op regionale verschillen. Daarnaast zal er onder regie van Almelo een gezamenlijke plaats blijven bestaan waar gemeenten beschutte werkzaamheden organiseren. Vanzelfsprekend wordt daarbij waar mogelijk gebruik gemaakt van kennis en ervaring van SOWECO.

Zoals aangegeven gaan de colleges daarbij in de eerste plaats uit van de zorg voor de doelgroep. De structuur, waarin dit wordt uitgevoerd staat wel ter discussie.

Nader onderzoek

Zoals eerder gemeld is er nog geen besluit genomen. Er is alleen een voorkeur voor een toekomstscenario uitgesproken. Dat scenario wordt nu nader onderzocht. Er moeten nog veel vragen worden beantwoord. "We zijn op dit moment bezig om alle puzzelstukken in kaart te brengen. Daarbij gaat het om de vraag wat we zelf willen als gemeente. Maar ook wat dat betekent voor de toekomstige samenwerking in de regio Almelo. Na de zomer worden alle puzzelstukken bij elkaar gelegd. We hopen aan het einde van het jaar een besluit te kunnen nemen."