Twenterand

Succesvolle overgang naar Twents Model voor Wmo en Jeugdhulp

Door de redactie

Sinds vorig jaar is er in Twente een nieuwe werkwijze voor Wmo en Jeugdhulp. In dit zogeheten 'Twents model' staat het resultaat van de inwoner of zijn of haar gezin centraal. Dit vraagt om individueel maatwerk voor alle inwoners met een ondersteuningsbehoefte. 2019 was daarbij een overgangsjaar. In Twenterand is dit jaar gebruikt voor huisbezoeken bij inwoners met een indicatie die na 2019 afloopt. Voor Jeugdhulp ging het om slechts één bezoek maar voor de Wmo zijn ruim 180 inwoners bezocht door een Wmo-consulent van de gemeente.

Wethouder Mark Paters kijkt tevreden terug op het traject: "Door inwoners en zorgaanbieders zorgvuldig te informeren is de onrust die een verandering vaak met zich meebrengt zoveel mogelijk beperkt gebleven. Belangrijk was ook de boodschap dat aan het opnieuw beoordelen geen bezuinigingstaakstelling was verbonden. Ik ben ervan overtuigd dat deze zorgvuldige aanpak, waarbij naast goede communicatie ook per huisbezoek ruim de tijd is genomen voor het gesprek, eraan heeft bijgedragen dat er geen bezwaren zijn ingediend op de nieuwe indicaties. We gaan van deze goede ervaringen zeker gebruikmaken bij andere trajecten in de toekomst. Samen met de inwoner kijken wat het beste is, daar gaat het om".

Werkwijze

Tijdens een keukentafelgesprek heeft een consulent van de gemeente samen met de inwoner naar zijn of haar situatie gekeken en opnieuw onderzocht hoe de ondersteuning door de gemeente er in de toekomst uit moet gaan zien. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheden in het eigen netwerk van de inwoner en voorzieningen die vrij toegankelijk zijn. Voor deze gesprekken is steeds voldoende tijd genomen om een en ander door te spreken met de cliënt en zijn of haar (client)ondersteuner. Indien gewenst kon deze ondersteuner aangeven op de hoogte te willen blijven wanneer de beschikking klaar was. Het project is nu afgesloten. De laatste indicaties zijn inmiddels omgezet volgens de nieuwe werkwijze. Meer informatie over het Twents Model is te vinden op www.samen14.nl.