Twenterand

Subsidieaanvraag KOC terecht afgewezen

Door de redactie

De gemeente Twenterand hoeft KOC Diensten, dat preventieve opvoedingsondersteuning aanbiedt in deze gemeente, niet alsnog subsidie te verlenen. De commissie bezwaarschriften verklaarde het bezwaar van KOC tegen de afwijzing van de subsidieaanvraag ongegrond.

De gemeente wees in december 2019 een subsidieaanvraag af die KOC had ingediend voor preventieve opvoedingsondersteuning en deelname aan SOT-overleg. De reden voor de afwijzing was dat het subsidieplafond al was bereikt. Het college is verplicht aanvragen af te wijzen wanneer het plafond is bereikt. Bij de toekenning van subsidie heeft het college te maken met de wettelijke bepaling dat een subsidie niet zonder redelijke termijn kan worden geweigerd als de betreffende organisatie drie jaar of langer achtereenvolgend subsidie heeft ontvangen voor dezelfde activiteiten. Voor Twenterand geldt dat het plafond al wordt overschreden met de aanvragen van organisaties die drie of meer opeenvolgende jaren subsidie hebben ontvangen. KOC ontving sinds 2012 jaarlijks subsidie, met uitzondering van 2018. Toen werd de subsidieaanvraag afgewezen omdat die te laat was ingediend. KOC heeft dus niet de afgelopen drie achtereenvolgende jaren subsidie ontvangen.

Bezwaren afgewezen

KOC Diensten tekende bezwaar aan tegen de afwijzen. Daarbij wees KOC erop dat de gemeente een jeugdhulpplicht heeft en dat het afwijzen van de subsidie negatieve gevolgen heeft voor de ouders in Twenterand die ook dit jaar een beroep willen doen op de ondersteuning die KOC biedt. Daarnaast deed KOC een beroep op de hardheidsclausule.

De bezwaarcommissie erkent dat de gemeente een jeugdhulpplicht heeft, maar merkt op dat die geldt voor geïndiceerde jeugdhulp waarvoor een beschikking is afgegeven en niet voor het zogenoemde 'voorliggende veld' waaronder de door KOC geboden zorg valt. Ook de hardheidsclausule biedt geen uitkomst voor KOC. Om een beroep daarop te kunnen laten slagen moet het onder meer aan andere aanvragers met gelijkluidende gronden uit te leggen zijn waarom zij niet en KOC wel subsidie krijgen. De gemeente kan dat in dit geval niet omdat ook andere aanvragen zijn afgewezen die evenveel maatschappelijke waarde hebben.