Hardenberg

Stopverbod moet verkeersveiligheid Oosteinde vergroten

Door de redactie

Op een deel van het Oosteinde in Vriezenveen gaat de gemeente Twenterand een stopverbod invoeren. Ter plekke leidt het lossen van auto's van een autotrailer en foutparkeren tot onveilige verkeerssituaties. Het stopverbod moet daar een einde aan maken.

De gemeente Twenterand ontvangt al geruime tijd klachten over de verkeerssituatie op het weggedeelte tussen Oosteinde 364 en de kruising met de Geesterenseweg / Oude Hoevenweg. Bij een in dat deel gevestigd autobedrijf komt regelmatig een autotrailer auto's laden en/of lossen. Een deel van de geloste auto's wordt daarbij langs de weg geparkeerd, ook buiten de vakken en voor uitritten. De autotrailer en geloste stilstaande auto's leveren samen een onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke situatie op. Dit wordt nog verergerd doordat de weg ter plekke enigszins afbuigt en niet al te breed is. Diverse gesprekken met het betreffende bedrijf hebben niet geleid tot een bevredigende oplossing.

Met een stopverbod verwacht de gemeente het probleem wel te kunnen oplossen. De situatie is regelmatig aan de orde geweest in vergaderingen van de Advriesgroep Verkeer. Hierin hebben vertegenwoordigers van de politie, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente zitting. De adviesgroep en de verkeersadviseur van de politie beschouwen het stopverbod als een goede maatregel die bovendien goed te handhaven is. Wanneer het stopverbod van kracht wordt, is nog niet bekend. Tegen het besluit kan nog bezwaar en beroep worden ingediend.