Twenterand

Stichting manna verhuist

Door de redactie

Stichting Manna en de gemeente Twenterand hebben samen een nieuwe locatie voor Stichting Manna gevonden. Begin april ondertekenden voorzitter Bertus Akse (stichting Manna) en wethouder Roel Koster (gemeente Twenterand) een overeenkomst waarmee het pand van basisschool De Linde in Vroomshoop in bruikleen wordt gegeven aan de stichting. Voor beheer van het gebouw is Beheerstichting 'De Linde' opgericht, waar Akse ook voorzitter van is."Het is dankbaar werk""Iedereen heeft recht op een feestelijke verjaardag"

"In 2017 is de zoektocht naar een oplossing voor de huisvestiging van Stichting Manna begonnen. Het gaat allereerst om de afdeling Manna Family Care, maar ook de andere twee afdelingen, Manna Fashion en Manna Happy Kids, willen we graag onder hetzelfde dak", laat Bertus Akse, voorzitter Stichting Manna weten. Stichting Manna heeft als doel alle inwoners van de gemeente Twenterand, ongeacht hun afkomst, ras, geboorteland, geloof, politiek, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap en leeftijd, die door omstandigheden onder het sociaal minimum terecht zijn gekomen, tijdelijk te ondersteunen in de basisbehoeften. Elke kern is vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Manna. "We werken dus voor alle kernen in de gemeente Twenterand", vertelt Bertus.

Manna Family Care voorziet in deze behoefte door het schenken van een tweewekelijks boodschappenpakket. Manna Family Care is op dit moment gevestigd aan de Bedrijfsweg 24 in Vriezenveen. "Toen we in 2017 te horen kregen dat er nieuwe huurders kwamen voor dit pand zijn we gaan zoeken naar een nieuw pand. Er zijn heel wat panden de revue gepasseerd. Dan dachten we 'dit is het' en dan was er weer een kink in de kabel. Maar na deze lange zoektocht kunnen we als alles meezit in oktober verhuizen met het voedselpakkettengedeelte, en aan het eind van het jaar met het kledinggedeelte en de verjaardagboxen", vertelt Bertus.

Geschiedenis

De geschiedenis van Stichting Manna begint in het jaar 2004, enkele dames verzamelden voedsel in een garage en deelden dit uit aan mensen die het hard nodig hadden. In het jaar 2007 kwamen ze in contact met het Diaconaal Platform Twenterand. Eerst werd alleen gestart met voedselpakketten en daarna werden Manna Fashion en Manna Happy Kids opgericht. De groep die voedselpakketten nodig had werd steeds groter met als hoogtepunt het jaar 2014. In dat jaar werden 3.603 pakketten uitgereikt. "Het aantal pakketten daalt nu weer. De economie trekt aan. In het jaar 2018 werden er 2.467 pakketten uitgereikt", vertelt Gerard Hulsegge coördinator Family Care.

"Het is een hele klus om iedereen te voorzien van een voedselpakket. In totaal zijn er zo'n tachtig vrijwilligers behulpzaam, waarvan ca. driekwart voor de voedselbank. De uitgifte is tweewekelijks. Dit betekent per keer zo'n 300 uren, vertelt Gerard. De criteria die gelden om in aanmerking te komen voor de voedselbank zijn gelijk aan die van de landelijke voedselbanken en staan vermeld op www.manna.nu "Stichting Manna is geen onderdeel van Voedselbanken Nederland. Omdat de stichting opgezet is vanuit het diaconaal project van de kerken is het beter om de financiën zelf in hand te houden", vertelt .Gerard. De persoonlijke en financiële gegevens van de cliënten worden aangeleverd door Maatschappelijk Werk, stichting BOOT, bewindvoerders en dergelijke, waarna Stichting Manna toetst of een cliënt in aanmerking komt.

Financieel

De pakketten hebben een waarde van ongeveer 25 euro. "Dit betekent dat er elke maand voor ongeveer 6.000 euro aan boodschappenpakketten wordt uitgegeven. De begroting op jaarbasis is momenteel 50.000 euro en wordt door fondswerving, door particulieren, scholen, bedrijven en kerken bijeengebracht. We krijgen subsidie van 12.000 euro van de gemeente, maar dit mag alleen gebruikt worden voor voedsel. Het brood wordt wekelijks aangeleverd door Bakkerij Slomp en aardappelen krijgen we al jarenlang van boer Kamphuis uit Daarle", vertelt Bertus. "Natuurlijk zijn er momenten dat we denken hoe redden we het met het geld, maar dan is er altijd weer een oplossing. Dit is natuurlijk fantastisch, het is dankbaar werk", vertelt Gerard.

Manna Fashion

Eind 2011 worden er plannen gemaakt om ook kleding te gaan verstrekken. In 2012 is de afdeling Manna Fashion opgericht en een zoektocht naar onderdak hiervoor resulteerde in het pand van de BOVO aan de Sluiskolk te Vroomshoop, dat in oktober van dat jaar werd betrokken. Na twee jaar werd het pand van de BOVO echter verkocht en Manna Fashion en het inmiddels opgerichte Manna Happy Kids werden dakloos. In mei 2015 werd Fashion op de huidige locatie heropend: Havenstraat 5 in Vroomshoop. Hier vindt u rekken met kinderkleding, keurig op maat gerangschikt. U kunt hier tweedehands, maar ook nieuwe kinderkleding, schoenen (niet versleten of afgetrapt) en bijbehorende artikelen inbrengen. "Deze kleding wordt dan door vrijwilligers gestreken en gesorteerd. Er werken op deze locatie ongeveer vijftien vrijwilligers. Kleding die niet in de rekken komt gaat naar andere goede doelen, en wat niet meer gedragen kan worden gaat naar het Leger des Heils, tegen een vergoeding per kiloprijs. Gezinnen die in aanmerking komen voor het boodschappenpakket komen ook in aanmerking voor kinderkleding", vertelt Lida Kreiter, secretaris van Stichting Manna.

Kinderen komen de kleding niet zelf halen, maar ouders doen dit voor de kinderen. Behalve kinderen van vluchtelingenwerk, die komen vanaf het vliegtuig gelijk kleding passen. Maar daarna kunnen ook alleen ouders de kleding halen. Dit is ook omdat het voor een kind niet leuk is als het wordt herkend bij bezoek aan Manna Fashion", vertelt Hennie Gielians, samen met Joke Peters coördinator van Manna Fashion en Happy Kids. De openingstijden zijn dinsdag- en woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur, tijdens schoolvakanties is de locatie gesloten.

"Naast de kleding hebben we ook een verjaardagdoos voor de kinderen van deze gezinnen. Want iedereen heeft recht op een feestelijke verjaardag", vertelt Hennie enthousiast. "In deze doos zit een waardebon van vijf euro, iets lekkers zoals drinken en snoepjes, traktaties voor op school, slingers ballonnen, cake en materiaal om cake te versieren. Daarnaast hebben we nog de partybox voor tieners. Deze wordt gesponsord door Roetgerink uit Enter. Deze box bevat frisdrank, en allerlei lekkernijen", vertelt Lida.

Het nieuwe gebouw

In het nieuwe gebouw aan het Linderveld in Vroomshoop vestigen zich alle afdelingen van Stichting Manna. Ook Stichting Waypoint krijgt een plek op deze locatie. De overeenkomst met de gemeente is voor tien jaar. "Het is een prachtige locatie. En we kunnen vanaf dat moment mooi samenwerken vanaf één locatie, midden in een woonwijk, maar toch uitzicht op de landerijen. Het uitreiken van de pakketten gaat aan de achterkant van het gebouw plaatsvinden. Maar voordat het zover is, is er nog een hele klus. We hebben de sleutel, maar het gebouw moet helemaal opgeknapt worden. Er moeten onder andere tussenmuren uitgebroken worden. Ook is het de bedoeling dat een unit van kinderopvang de Dolfijn hier geplaatst wordt. Voor de verbouwing moet nog een geheel nieuw plan komen. En niet alleen een plan, maar ook nog veel geld. Ons plan is een begroting van 100.000 euro. Voor het gebouw is een aparte stichting opgericht, Stichting De Linde. Deze stichting gaat zorgen voor het onderhoud van het gebouw. We hopen dat we het geld bij elkaar krijgen. We zijn wel vaker bij 'nul' begonnen. Doordat we nu een locatie hebben en een stichting hebben opgericht komt er wel meer rust in de organisatie".

"We willen de buurt ook betrekken bij de nieuwe locatie en hopen dat er bewoners uit de buurt zijn die ook mee willen helpen met de verbouwing. Ook hebben we een open dag georganiseerd. Wij zijn in ieder geval superblij met de locatie. Het is dankbaar werk om mensen die niet rond kunnen komen een stapje in de goede richting te helpen", laten de bestuursleden van Stichting Manna weten.

Vrijwilliger worden? Meld je aan

Als er vrijwilligers zijn die mee willen helpen met de verbouwing kunnen zij zich aanmelden bij Stichting De Linde: st.delinde.twenterand@gmail.com of bij Stichting Manna: info@manna.nu

Als u mee wilt helpen door middel van een gift voor de verbouw dan kunt u geld doneren op rekeningnummer NL73 RABO 0340 3747 48 t.n.v. STICHTING DE LINDE TWENTERAND.