Hardenberg

Steun stichting Malawi

Door de redactie

In de zomer van 2019 richtte een groepje mensen uit Beerzerveld en Mariënberg de Stichting Steun Malawi op om het werk van Arie en Lisanne Glas in Malawi te steunen. Sinds januari 2017 zijn zij als tropenartsen werkzaam in het Mulanje Mission Hospital in Zuid-Malawi. Zij wonen en werken daar met hun dochters Salome (6), Eva (3) en Mischa (1).

G. Brokelman

In overleg met Arie en Lisanne steunt de stichting het team van het ziekenhuis dat projecten voor dorpsontwikkeling uitvoert, de Sustainable Livelihood Projects (duurzaam levensonderhoud), met als doel dat de mensen het ziekenhuis zo min mogelijk nodig hebben. Daarvoor moeten de mensen in de dorpen rond het ziekenhuis leren zelf in belangrijke basisbehoeften te voorzien. Een team van het Sustainable Livelihood project steunt hen daarbij. De komende drie jaar ondersteunt Stichting Steun Malawi dit project.

Er worden waterpompen geïnstalleerd en wc's gebouwd en de aanleg van groentetuinen en het planten van fruitbomen werd gestimuleerd. Dit gaat gepaard met informatie aan vrouwen over het belang van gezond voedsel, het eten van groente en fruit. Ook wordt hen geleerd een eenvoudig oventje van baksteen te maken, zodat ze kunnen koken met veel minder hout dan ze deden met de traditionele houtskoolbranders. Mensen worden aangemoedigd om kippen en geiten te houden zodat het menu verrijkt kan worden met vlees en eieren. Extra inkomen verwerven kan door bijen te houden en de honing te verkopen, maar ook met het verbouwen van gewassen voor de verkoop in plaats van mais voor eigen consumptie. Dankzij dat inkomen kunnen ze onder meer de kinderen naar school laten gaan.

Erosie en verdroging wordt tegengegaan door het opzetten van kleine boomkwekerijen. Op de jaarlijkse boomplantdag worden de jonge boompjes in de grond gezet, maar ook wordt herbebossing gestimuleerd: waar veel gekapt is, maar nog wel wat bos staat, wordt voor lange tijd de kap stopgezet zodat spontane aanwas de kans krijgt tot bomen uit te groeien.

Acties

De Stichting Steun Malawi ondersteunt dit werk van harte. In het afgelopen najaar zijn er diverse acties gevoerd, waaronder een huis-aan-huisverkoop van aardappelen en eieren, een rolladeactie voor bedrijven. Ook geven veel bedrijven een bedrag als eindejaarsgeschenk aan de stichting en doneerden de diaconieën van diverse kerken. In een paar maanden tijd werd zo ruim 11.000 euro opgehaald. Een deel is inmiddels besteed aan een open dag rondom 'koken en voeding' in het dorp Mwanamvula. Mensen die een korte opleiding in vaccineren en behandelen van kleinvee hebben gevolgd zijn uitgerust met medicatiekoffers. Aan dorpscomités zijn trainingen gegeven in omgaan met geld, sparen en lenen. Er zijn "lead farmers" opgeleid, boeren die op hun beurt weer 10 andere boeren trainen in duurzame en "climate smart" landbouw. Ook zijn er tuinslangen gekocht voor 3 irrigatieprojecten. Voor geïnteresseerden is bij de stichting inzage te krijgen in hoe het totale bedrag tot nu toe is besteed.

Stichting Steun Malawi zal vanaf 7 oktober weer acties organiseren, maar een spontane gift overmaken is ook welkom. Het banknummer is: NL 68 RABO 0347 8898 16. Voor informatie: stichtingsteunmalawi.nl of info@stichtingsteunmalawi.nl.