Twenterand

Start kerstactie Werkgroep Oost Europa Vriezenveen

Door de redactie

Op vrijdag 6 december gaat de jaarlijkse Kerstactie van de Stichting Werkgroep Oost-Europa Vriezenveen van start.

Evenals voorgaande jaren worden de pakketten in Roemenië en of de Oekraïne naar behoefte samengesteld.Naast een behoefte aan levensmiddelen is er bijvoorbeeld soms een nog grotere behoefte aan medische hulp, zoals medicijnen of ondersteuning voor een behandeling. Ook de medische zorg kost in deze landen veel geld. De plaatselijke diaconale groepen mogen een deel van de gelden gebruiken voor deze vorm van ondersteuning. Tevens zal een deel van de gelden worden gebruikt voor het verbeteren van de hygiënische voorzieningen in de veelal kleine huisjes. Daarom wordt u gevraagd om een financieel pakket te kopen.De actie wordt niet alleen in Vriezenveen gevoerd. Naast de bevolking in Vriezenveen doen ook diverse organisaties in Sibculo, Kloosterhaar, Tubbergen, Ootmarsum en Denekamp mee met de actie.

De pakketten kunnen worden besteld bij: JUMBO - Fikkert; Mulder Supermarkt; ATTENT - Peddemors in De Pollen; Boekenhuis De Akker. De pakketten kosten 17,50 euro

Ook kunnen pakketten rechtstreeks bij de stichting worden besteld, door per pakket 17,50 euro over te maken naar rek.nr.: NL07 RABO 0368 8448 54 o.v.v. 'Kerstpakketten 2019'

Noodzaak

Er blijkt nog steeds grote behoefte te bestaan aan deze vorm van hulpverlening. Natuurlijk is er, vooral in Roemenië, vooruitgang merkbaar, zoals het aanleggen van drinkwaterleidingen en rioleringen, het verbeteren van de wegen en het creëren van meer werkgelegenheid. Echter de levensomstandigheden voor veel Roemenen en Oekraïners, zeker op het platteland, zijn in vergelijking met die van ons nog altijd minimaal. Met een gemiddeld maandinkomen wat nog minder is dan bij ons een weekinkomen, kan men amper rondkomen. Daarnaast zijn de sociale voorzieningen, zoals werklozenuitkering, arbeidsongeschiktheid en bijstand, minimaal of niet aanwezig. Veel ouderen hebben slechts enkel een klein staatspensioentje. Het risico om in Roemenië onder de armoedegrens te komen is vele malen groter dan in Nederland.

Regelmatig komen er dan ook noodhulpverzoeken bij het secretariaat van de werkgroep binnen.

Bestemming

Dit jaar zullen de diaconale groepen van de elf plaatsen in Roemenië en de Oekraïne door deze kerstactie weer voorzien worden van de nodige financiële middelen om deze te besteden aan o.a. levensmiddelenpakketten en zijn zij verantwoordelijk voor het verdelen van deze pakketten, maar ook voor het verlenen van ondersteuning bij onder andere noodzakelijke medische behandelingen. De inhoud van de pakketten wordt in samenspraak met en door de plaatselijke groepen bepaald. Dit alles zal in overleg met het bestuur van de werkgroep plaatsvinden. Hierdoor is er goede controle, zodat alle gelden ook voor het doel van deze actie gebruikt worden en er niets aan de bekende strijkstok blijft hangen.

Promotie

De stichting hoopt, net als vorig jaar, op vrijdag en zaterdag 20 en 21 december de actie te promoten bij de ingang van de Jumbo en Coop (in Vriezenveen). De pakketten en meer informatie over deze actie zijn ter plaatse beschikbaar.

Oproep

De stichting doet, namens alle minderbedeelden in Roemenië en de Oekraïne, een oproep aan alle inwoners van Vriezenveen en omgeving, om per gezin ten minste één pakket à 17,50 euro te bestellen bij één van de bovengenoemde winkels of door dit bedrag over te maken op: Bankrek. nr. NL07 RABO 0368 8448 54. Zij hopen net als alle voorgaande jaren op uw medewerking en danken u bij voorbaat voor uw ondersteuning.