Twenterand

Stand van zaken veilige fietspaden

Door de redactie

De wens om fietspaden aan te leggen langs de Oude Hoevenweg/Gravenlandweg en Paterswal speelt al vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw. Mede door de ontwikkelingen rondom de Engbertsdijksvenen i.h.k.v. Natura 2000 zijn in 2018 d.m.v. Meeloopkoppelkansen' een aantal werkgroepen ontstaan. Eén van die werkgroepen 'Werkgroep Veilige Fietspaden' zet zich in om de genoemde fietspaden gerealiseerd te krijgen.

Tijdens een handtekeningenactie op 20 december van het afgelopen jaar is het dubbel en dwars duidelijk geworden dat het de inwoners menens is. Ruim 400 personen hebben de moeite genomen om naar het witte kerkje in Bruinehaar te komen om hun handtekening te plaatsen voor de zó gewenste fietspaden. Maar 20 december was ook een avond waar veel bedrijven hun kerstborrel gingen nuttigen en daarom is de gelegenheid geboden om ook digitaal te reageren, waar vervolgens ook nog eens ruim 300 personen gebruik van hebben gemaakt. Vervolgens zijn de handtekeningen aangeboden aan de wethouders Martha van Abbema en Bart Jan Harmsen van de gemeente Twenterand. De werkgroep gaat door om de druk er bij de politiek op te houden, onder andere met een recentelijk schrijven aan de college's van burgemeester en wethouders alsmede raadsleden van de gemeenten Twenterand en Tubbergen.