Twenterand

Sportformateur aan de slag met Lokaal sportakkoord

Door de redactie

De gemeente Twenterand en verenigingen hebben op 9 april de intentieverklaring 'Lokaal Sportakkoord' ondertekend. Het doel van dit akkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Ook in Twenterand gaan sportverenigingen en gemeente hier samen mee aan de slag en daarvoor is Richard Migchielsen als sportformateur aangesteld.

Nationaal Sportkakkoord

In de zomer van 2018 is er een nationaal sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Gemeenten krijgen vanuit dit landelijke akkoord de mogelijkheid om te investeren in een regionaal en/of lokaal sportakkoord. Deze nieuwe regeling hield onder andere in dat gemeenten de mogelijkheid kregen om geld aan te vragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een lokaal sportakkoord. Twenterand heeft hier aan meegedaan en gaat nu samen met sportformateur Richard Migchielsen en de lokale verenigingen aan het werk om gezamenlijk afspraken te maken over de ambities op het gebied van sport en bewegen. Migchielsen heeft de nodige ervaring in het begeleiden en stimuleren van teams, besturen en organisaties. Het behalen van resultaten is daarin altijd een belangrijk onderdeel. Hij heeft onder andere de KNVB, Saxion, Provincie Overijssel en NOC/NSF als opdrachtgevers gehad.

De lokale sportformateur richt zich de komende periode op de kennismaking met lokale verenigingen en vanaf september zullen er inhoudelijke bijeenkomsten gepland worden waarbij u uw inbreng naar voren kunt brengen. Mocht u nog niet benaderd zijn door Richard Migchielsen of wilt u op voorhand al informatie met hem delen, neem dan contact met hem op via richard@investtogrow.nl.