Twenterand

Sportfestijn in Twenterand

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Twenterand heeft besloten om een Sportfestijn de organiseren.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente Twenterand het initiatief neemt om weer een sportprijs van het jaar te organiseren. In het verleden is was er gebrek aan belangstelling hiervoor en is men ermee gestopt. In het coalitieakkoord is gezocht naar een alternatief. In samenspraak met het Sportplatform Twenterand is het idee ontstaan van een Sportfestijn. Het voordeel van een Sportfestijn is dat alle sporters met een bijzondere verdienste in het zonnetje gezet worden. Met de uitreiking van een sportprijs voor een speciale doelgroep worden maar enkele inwoners in Twenterand extra gewaardeerd. Bij het Sportfestijn worden alle inwoners betrokken. Alle sportende inwoners zijn welkom bij het Sportfestijn. Maar de gemeente wil tijdens het festijn wel extra aandacht geven aan sporters die bijvoorbeeld een kampioenschap hebben behaald. Hier zullen criteria voor worden opgesteld. De invulling van het Sportfestijn wordt gedaan in samenwerking met het Sportplatform Twenterand.