Twenterand

Smitstraat Den Ham 6 weken eerder open dan gepland

Door de redactie

De Smitstraat in Den Ham gaat vrijdag 23 oktober om 16.00 uur weer open voor verkeer. Dat is ruim zes weken eerder dan gepland. Reden voor wethouder Bart-Jan Harmsen om een kijkje te nemen: "Projecten als deze duren eigenlijk altijd te lang, want het geeft overlast, hoezeer wij ook proberen die te beperken. Toch zijn ze nodig voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Den Ham. Ik vind het dan ook een groot compliment waard dat de aannemer en zijn mensen dit zo snel voor elkaar hebben gemaakt, want daar is de hele Hammer samenleving bij gebaat."

De fase van het project 'Reconstructie Smitstraat ¿ Marleseweg' die nu is afgerond, hield in dat de Smitstraat ter hoogte van het Goosensplein (tussen huisnummer 5 en de kruising met de Brinkstraat) is opgebroken, zodat het voorlopig laatste deel van de hemelwaterriolering aangebracht kan worden. Het Goosensplein was daardoor tijdelijk niet via de Smitstraat te bereiken, maar wel via de Roelofsbrink.

De uitvoerder, de firma Schagen, zou 9 december klaar moeten zijn. Door een gezamenlijke keus van Ondernemend Den Ham en de gemeente Twenterand, is besloten om aansluitend aan de werkzaamheden Marleseweg dit voorjaar, direct door te gaan met de aanleg van de rotonde bij Harwig. Dit werk kon voor de bouwvak afgerond worden en na de vakantie is de Smitstraat direct aangepakt, waardoor het gelukt is om alles veel sneller af te ronden dan gepland.

De paaltjes tussen het Goosensplein en de Roelofsbrink worden 23 oktober weer teruggeplaatst. In het najaar wordt de beplanting nog aangebracht, maar daarvoor hoeft de weg niet afgesloten te worden.