Twenterand

SGP wil actie centrumontwikkeling Vriezenveen

Door de redactie

Op verzoek van de SGP is de centrumontwikkeling van Vriezenveen en Vroomshoop weer op de politieke agenda gezet. Tijdens het raadsdebat bleek dat er voor Vroomshoop op redelijke termijn een oplossing gevonden kan worden, maar de centrumontwikkeling in Vriezenveen komt nog maar niet van de grond.

De SGP had eerder al vragen gesteld aan het College over de vorderingen en invulling van de centrumontwikkeling in Vriezenveen. Samen met het CDA heeft de SGP een motie ingediend om niet alleen bureaus van buitenaf te betrekken, maar ook de ondernemers en inwoners in het centrum (Het Midden ¿ Westeinde) te betrekken. De motie haalde helaas geen meerderheid, omdat naast de indieners, SGP en CDA de PVV de motie steunde. De partijen willen dat het College werk maakt van goede participatie en draagvlak door een enquête uit te zetten onder de ondernemers en inwoners in het centrum. Het gaat uiteindelijk om hun leef-en werkomgeving. Daanaast zullen eventuele knelpunten geïnventariseerd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de verkeerstromen van en naar het centrum, maar ook bijvoorbeeld het parkeren en de invulling van het centrum. Ook het verplaatsen van ondernemers stuit vaak op knelpunten van het huidige beleid, doordat het niet lonend is dat ondernemers zich willen vestigen in het centrum. De ondernemers zijn teleurgesteld, zij voelen zich niet betrokken bij het proces.