Hardenberg

SGP vindt steun voor invoering MKB-toets

Door de redactie

De gemeente Twenterand gaat onderzoeken hoe invulling gegeven kan worden aan het invoeren van de zogenaamde MKB-toets in Twenterand, in goede afstemming met de ondernemers van gemeente Twenterand, Het Ondernemersfonds, Ondernemershuis Twenterand, de ondernemersverenigingen en ZZP'ers. Dit heeft de raad besloten tijdens de vergadering van 10 november waarbij op initiatief van SGP Twenterand ¿ samen met GBT, CU, VVD en PVV - hiervoor een motie is ingediend.

De MKB toets is een instrument om te komen tot effectieve, uitvoerbare regels en maatregelen voor ondernemers en om onnodige regeldruk te voorkomen. Dit levert winst op voor zowel de ondernemers als inwoners en de gemeente zelf. SGP fractievoorzitter en raadslid Jan Jonker pleit voor invoering van de MKB-toets: "Ondernemers in Twenterand ervaren toenemende regeldruk. Dit geldt zowel voor maatregelen van de landelijke overheid als van gemeenten. Met name voor kleinere bedrijven is dit erg tijds- en kostenintensief omdat regels vaak niet zijn afgestemd op de praktijk van de ondernemer". Volgens Jonker streeft Provincie Overijssel na om de MKB-vriendelijkste provincie te zijn. Ook gemeente Twenterand wil een MKB-vriendelijke gemeente zijn. In de praktijk hebben lokale ondernemers echter te maken met een woud aan (beleids)regels die ondernemers raken in hun vitaliteit en ondernemerskracht.

MKB-Nederland heeft samen met regionale en lokale ondernemersverenigingen aan alle gemeenten een handreiking gestuurd. Hiermee kan de MKB-toets eenvoudig ingevoerd worden en zal de toenemende regeldruk voor ondernemers afnemen.