Twenterand

SGP: Twenterand kiest voor duurste variant zwembad

Door de redactie

De SGP is blij dat er uiteindelijk een besluit is genomen over de toekomst van het zwembad De Stamper. Het college belooft dat het nieuwe zwembad onze begroting niet structureel verzwaart. Dat betekent dat de inwoners van Twenterand niet extra hoeven te betalen. Dit college kan dat wel beloven, maar de financiële effecten worden pas in 2022 (dus na de volgende gemeenteraadsverkiezingen) openbaar.

De SGP ziet echter een financieel doolpad. Laat helder zijn dat de SGP niet tegen nieuwbouw is van het zwembad, maar we zijn tegen de broze financiële onderbouwing. Wat de locatie ook zij, er moet in samenhang gekeken worden. De discussie is naar de mening van de SGP niet los te zien van de toekomst met betrekking tot de sporthallen. In feite sorteert het College voor op de duurste variant van ruim 24,6 miljoen euro, namelijk nieuw zwembad en twee sporthallen op locatie de vijver.

Amendement

De SGP kwam met een wijziging op het voorstel van het college (amendement). Met deze wijziging op het voorstel blijft overeind dat er een goed toekomstbestendig en duurzaam zwembad in Vriezenveen gerealiseerd wordt. Echter door in te stemmen met dit amendement kunnen marktpartijen beter uitgedaagd worden om een aanbieding te maken en dit amendement vergroot het draagvlak in Twenterand.

De locatie keuze wordt mede afhankelijk van bouwexperts. Zo maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden en kansen die voor handen zijn. Ook het draagvlak wordt vergroot, omdat ook bestaande activa (gebouwen) niet op voorhand wordt uitgesloten en gesloopt. Over duurzaamheid gesproken. Verder kan er meer ruimte gegeven worden, met de bezwaren vanuit de omgeving. De gemeente slaagde er niet in om aan te tonen dat renovatie niet mogelijk is. Er zijn zelfs bouwkundige experts die (gedeeltelijke) renovatie haalbaar en zinvol achten. Het is verstandig om deze kans te benutten. Geen overbodige luxe, want de financiële positie van Twenterand noopt om de beperkte financiële middelen zo goed mogelijk en onderbouwd in te zetten, waarbij er ook gekeken moet worden naar de toekomst van de sporthallen. Dit amendement werd mede ingediend door het CDA en de PVV, maar haalde het niet. Een gemiste kans, ook gezien de kritiek die de gezamenlijke dorpsraden inbrachten. De SGP stemde uiteindelijk wel voor met in achtneming van de gemaakte opmerkingen.