Twenterand

Samen werken aan de Engbertsdijksvenen

Door de redactie

Samen met inwoners, ondernemers en andere belangengroepen de Engbertsdijksvenen zo ontwikkelen dat het daar voor alle betrokkenen goed leven is. Wethouder Martha van Abbema van de gemeente Twenterand is enthousiast over de mogelijkheden van de Engbertsdijksvenen. In de ontwikkeling van het gebied ziet zij een duidelijk rol weggelegd voor de gemeente. "Wij willen dat proces begeleiden door mensen, ideeën en visie samen te brengen. Er ligt een grote uitdaging om met elkaar de mogelijkheden in het gebied optimaal te benutten".

unknown

Het rapport 'Combikansen, van denken naar doen' van Stimuland en van Natuur en Milieu Overijssel (NMO) geeft een beeld van de voortgang en de stand van zaken. Ook doet het rapport, dat in september 2020 verscheen, enkele aanbevelingen voor het vervolg. Het rapport geeft inzicht in de manier waarop initiatieven en ideeën uit het gebied uitgevoerd kunnen worden. Initiatiefnemers hebben elkaar in het afgelopen jaar nog beter weten te vinden en zij hebben nieuwe verbindingen gelegd. Ter bevordering van de samenhang heeft de gemeenteraad aangegeven dat er een gebiedsvisie onder de toekomstige ontwikkelingen moet komen te liggen. In die visie moeten natuur, toerisme en recreatie, landbouw en economie hand in hand gaan. Van Abbema: "Dat wordt meegenomen in het traject van de omgevingsvisie, waarin we opschrijven hoe we vinden dat de gemeente Twenterand er in de toekomst uit moet komen te zien."

Programmaleider platteland

De gemeente Twenterand gaat op zoek naar een programmaleider platteland. Deze nieuwe medewerker moet de ontwikkeling van het gebied gaan leiden en begeleiden. De programmaleider is een soort regisseur die ook op zoek moet naar subsidies, geldstromen en fondsen om de initiatieven financieel mogelijk te maken. "Als gemeente willen we vooral aanjagen, verbinden en partijen samenbrengen," aldus Van Abbema.

Het verhaal Engbertsdijksvenen

Eén herkenbaar verhaal over de Engbertsdijksvenen zorgt voor meer verbinding en herkenning in het gebied. Daarom wordt er naast de gebiedsvisie een marketingplan opgetuigd. Deze zal voor verschillende partijen en voor de verschillende projecten als kapstok dienen. Bovendien biedt zo'n plan kansen voor de toeristische en recreatieve sector. De kwartiermaker voor Gastvrij Twenterand gaat dat plan maken en onder de aandacht brengen bij het Europees subsidieprogramma 'Leader' met als doel om extra gelden binnen te halen voor het nog beter in de markt zetten van dit gebied, want ook daar liggen kansen.