Twenterand

'Samen ben je niet alleen'

Door de redactie

In het kader van de landelijke Week tegen Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober 2020 organiseren diverse partijen in Twenterand activiteiten, cursussen en presentaties onder de noemer 'Twenterand Ontmoet'. In aangepaste vorm, volgens de richtlijnen van het RIVM, is het gelukt om inwoners een mooi programma aan te bieden. De georganiseerde activiteiten passen goed bij het eerder dit jaar opgestelde Actieplan 'Samen ben je niet alleen'.

Actieplan

De gemeente Twenterand heeft begin dit jaar samen met diverse zorg- en welzijnsaanbieders een coalitie gevormd en het actieplan 'Samen ben je niet alleen' opgesteld. Deze coalitie werkt samen om eenzaamheid in Twenterand bespreekbaar te maken, eerder te signaleren en aan te pakken. In de agenda van 'Twenterand Ontmoet' is deze samenwerking duidelijk zichtbaar. De agenda is digitaal te vinden en op te vragen bij het Meldpunt Eenzaamheid Twenterand en de Zorginformatie¿punten via www.help-me.nu/twenterand-ontmoet. Het overzicht liever op papier? Neem dan contact op met ZorgSaam Twenterand via telefoonnummer (0546) 481456 of e-mail: contact@zorgsaamtwenterand.nl.

Meldpunt Eenzaamheid

Het Meldpunt Eenzaamheid in Twenterand is het centrale punt waar inwoners en professionals informatie kunnen krijgen over wat eenzaamheid is, hoe je het herkent en bespreekbaar maakt. Zonodig krijgen inwoners advies en ondersteuning en vindt er een verwijzing plaats als dat gewenst is. Ook verzorgt het Meldpunt trainingen zodat de kennis over eenzaamheid bij inwoners en professionals wordt vergroot en eenzaamheid zo eerder wordt herkend en gesignaleerd. Het Meldpunt Eenzaamheid werkt nauw samen met de coalitiepartners wanneer het gaat om het versterken en zichtbaar maken van bestaande activiteiten en cursussen daarnaast denkt zij mee in het bedenken ontwikkelen van ieuw aanbod. Tijdens de landelijke Week van Eenzaamheid vraagt het Meldpunt Eenzaamheid via een campagne aandacht vragen voor het thema.

Aanpak

De komende tijd gaat de gemeente Twenterand investeren in het versterken van de samenwerking tussen diverse aanbieders en het aanbod in Twenterand (activiteiten en cursussen). Ook wil zij meer verbinding leggen met verenigingen, kerken en ondernemers. Samen kunnen we meer betekenen in de aanpak tegen eenzaamheid! Bent u als vereniging of kerk geïnteresseerd in deze aanpak en/of deelname aan de coalitie? Of bent u een maatschappelijk betrokken ondernemer en spreekt het thema eenzaamheid u aan? Zoek dan contact met de gemeente Twenterand. Contactpersoon is mevrouw R. Horsman.

Huidige coalitiepartners zijn: Gemeente Twenterand, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ZorgSaam Twenterand, De Haere, Fysio Twenterand, de Vriezenhof, Zorggroep Manna, Huisartsenpraktijk Weemelanden, RIBW Groep Overijssel, Buurtzorg, CarintReggeland, Zorgaccent, Samen Thuis Twente, Twentse Zorgcentra, Impluz, Zorgboerderij de Koningshoeve, Avedan, Stichting Evenmens, Mee IJsseloevers, Adviesraad Sociaal Domein, Taalpunt , Ontmoetingskerk Vriezenveen, Gereformeerde kerk Westerhaar, Stichting

Manna, Stichting Leergeld Twenterand, Bibliotheek Twenterand, Interkerkelijk Plaatselijk Netwerk van Westerhaar-Vriezenveensewijk (IPN).