Twenterand

De PVV Twenterand wil synagoge behouden

Door de redactie

De PVV-fractie in Twenterand wil dat de synagoge in Vriezenveen behouden. De fractie wil dat het historische pand, waarvoor deze zomer een sloopvergunning is aangevraagd, wordt ingericht als Joods Cultureel Centrum/Kenniscentrum.

De synagoge is wat de PVV betreft een historisch monument dat niet voor niets op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Een pand met historische waarde omdat dit het laatste tastbare bewijs is van een eens bloeiende Joodse Vriezenveense gemeenschap. De partij stelt de mogelijke sloop daarom aan de orde in een brief met vragen aan het college van B&W en draagt meteen een idee voor een mogelijke nieuwe bestemming aan: "Omdat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat we zijn bevrijd, omdat het Rijk en de provincie in 2020 financieel fors uitpakken, omdat vandaag de dag de Jodenhaat helaas weer toeneemt én omdat het om een Vriezenveens historisch pand gaat, zou de PVV graag willen dat dit pand wordt ingericht om er een Joods Cultureel Centrum/Kenniscentrum van te maken waar onze jeugd geïnformeerd wordt over de verschrikkingen uit die tijd om zo deze nare periode uit onze geschiedenis levend te houden. Zodat ook onze jongeren er van doordrongen blijven hoe belangrijk onze vrijheid is. En dat we onze verworvenheden moeten verdedigen".

Vragen

De PVV wil graag van het college weten wat zij vindt van het idee om van de Synagoge een Joods Cultureel Centrum/Kenniscentrum te maken en wat het de gemeente zou kosten om de Synagoge te kopen. De PVV stelt het college voor bij de provincie of het Rijk te vragen om een financiële bijdrage hiervoor, bijvoorbeeld uit het budget voor de viering van 75 jaar bevrijding. Verder wil de PVV graag weten welke bescherming de gemeentelijke monumentenlijst precies biedt aan de synagoge en wanneer de eventuele sloop definitief wordt vergund. Ook vraagt de PVV of de gemeente zelf ideeën heeft voor de synagoge of dat ze behoud van het gebouw als een gepasseerd station ziet. Tot slot vraagt de PVV of het college, als de synagoge echt niet te behouden kan worden, bereid is om na te denken over een monument op deze plek en, of ze daarvoor een budget kan toewijzen.