Twenterand

PVV maakt zich zorgen om 'zorgcowboys''

Door de redactie

De politieke partij PVV uit de gemeente Twenterand, Erik Veltmeijer, maakt zich zorgen om malafide zorgbureau's laat hij in een brief aan het college van B en W van de gemeente Twenterand weten.

"Op 7 november 2018 hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het feit dat Twenterand zaken blijft doen met malafide zorgbureaus, door ons ook wel zorgcowboys genoemd. Hier hebben wij in de gemeenteraad ook wel eens een discussie over gevoerd. Wij staan op het standpunt dat de methodiek van de gemeentes Almelo en Hof van Twente beter is, omdat deze gemeentes aan de voorkant van het traject controleren in plaats van achteraf. Wanneer het eventuele leed al is geschied. Nu blijkt volgens de laatste berichten dat het aantal zorgcowboys groter is dan u ons deed voorkomen", aldus de PVV

"In een artikel van Dagblad Tubantia blijkt dat de methodiek van Almelo en Hof van Twente logischer is. Nieuwe zorgbureaus onderwerpen aan een strenge selectie voordat er zaken gedaan kan worden. Hierdoor voorkom je dat er zaken gedaan worden met 'zorgcowboy' die het niet zo nauw nemen met hun maatschappelijke opdracht en enige taak: het verlenen van zorg. Bureaus met kwalijke intenties filter je er meteen uit. Met de methode die Twenterand hanteert kom je pas later achter de foute intenties van deze charlatans. Met desastreuze gevolgen vaak. Het wegvloeien van gemeenschapsgeld. En zorg dan maar dat dit geld terugkom". PVV vraagt het college wanneer de gemeente gaat stoppen met het huidige systeem van controleren en wanneer men de methodiek van Almelo en Hof van Twente gaat gebruiken? Verder laat de PVV weten wanneer de gemeente niet over gaat naar deze methodiek zij benieuwd zijn hoeveel fraudegevallen er nodig zijn om wel van deze handelswijze/methodiek te veranderen. "Heeft u niet de morele taak om te zorgen dat gemeenschapsgeld goed wordt besteed? En werkt de methode die Twenterand hanteert juist niet misbruik in de hand? Wij denken van wel namelijk". Ook vraag de PVV zich af of de gemeente

niet beter, gezien de enorme bedragen die met zorg zijn gemoeid en juist vanwege de tekorten in het sociale domein, een methodiek hanteren die uitgaat van wantrouwen in plaats van vertrouwen? De laatste vraag die de PVV stelt aan het college van B en W luidt als volgt: "Kijkend naar de bureaus die vermeld worden in het artikel en waarvan 'gezegd' wordt dat er wat mee aan de hand is, valt ons op dat eigenaren (leidinggevenden) van dit soort bureaus niet Jansen of Pietersen als achternaam hebben. Is dit toeval? Of liggen hier toch bepaalde oorzaken aan ten grondslag?"